<<
>>

1571 р., червня 25, Варшава Сигізмунд Август відступає місту Львову на шість років чопове з метою використання доходів з цього податку для відбудови башт, воєнних знарядь та інших укріплень, знищених пожежею

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.556. Пергамент: 20,6x32,6 + 6 см. Ініціал “S“. Написи: “Sigismundi Augusti”, “Ad decursum sex annorum donatio czopowego civibus conflagratis, 1571” (XVI).

На пергаментному пояску печатка: Gum., XV, №54.

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.642, арк.547-550.

Регест: Каталог, №647.

igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogithiae etc. dominus et haeres. Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest, universis et singulis, delatum esse ad nos per certos consiliarios nostros civitatem nostram Leopoliensem, quae antea per ignis infaustam voraginem graviter toties afflicta et conquassata fuerat, rursus per eiusdem elementi enormem et vix verbis exprimenda serviciem et tantam rerum et substantiarum, in quibus sua praecipua collocabat praesidia, iacturam damnaque ingentia devenisse, ut omnino addubitet neque speret ea recupereri posse, quae non sine magna omnium admiratione nominis sui fama protectioneque rerum suarum possidebat. Quampropter nos recte consultum atque prospectum eidem civitati nostrae Leopoliensi esse volentes cupientesque, ut iterum vires suas collapsas errigere atque redintergrare (quae maxime armis, turribus, tormentis bellicis et id genus aliis praesidiis ignis inclementia consumptis et devastatis stabat) per gratiam nostram possit, visum est nobis, ut eandem tali praerogativa et libertate donemus, quae ea damna et cladem resarcire commode queat. Proinde exactionem illam, quae vulgo czopowe dicitur, ab omni genere potuum solvi consuetam et pro necessitate reipublicae regnique nostri laudatam a civibus eis, qui ab ea clade ignis, liberati sunt exigendam ad decursum sex annorum continue et immediate se sequentium a data praesentium inclusive computandorum, eidem civitati pro reformatione turrum formentorumque bellicorum et aliarum munitionum igne exustorum, donamus et gratiose conferimus hisce praesentibus literis nostris.

Ita tamen, ut magistratus civitatis illius de reddenda nobis sufficienti et perfecta ratione, talium exactionum post delapsum libertatis huius et praerogativae tempus astrictus sit et teneatur. Quod ad omnium, quorum interest, nominatim vero generosi Nicolai Herburth de Fulsthin capitanei nostri Leopoliensis, exactoris moderni et pro tempore existentibus, noticiam deducimus mandamusque, ut memoratam civitatem in ea libertate et praerogativa a nobis gratiose concessa conservent, ab iisque, quorum interest, conservari curent. In cuius rei fidem manu nostra propria subscriptum sigillumque nostrum praesentibus appensum est. Datum Warssaviae, die

vigesima quinta mensis Iunii, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo, regni vero nostri anno quadragesimo secundo.

Sigismundus Augustus rex subscripsit.

игізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Даною нашою грамотою повідомляємо всім і кожному, кому необхідно. Доповіли нам через певних наших дорадників, що наше місто Львів, яке раніше було тяжко покаране і знищене через нещасливий вир вогню[96], знову такожчерез надзвичайну і не на словах виявлену службу; тільки в справах і надбаннях (міщани) мають свій головний захист; (місто) дійшло до великих шкод і втрат, що цілком сумнівалися і не надіялися, що воно може відновитися, яке не без великого подиву всіх у славі і захисті силою свого імені і своїх справ перебувало. З цієї причини ми належно піклуючись і дбаючи про це наше місто Львів, бажаємо і прагнемо, щоб знову завдяки нашій ласці могло (місто) свої знищені маєтки відбудувати і відновити (а найбільше озброєння, башти, військові знаряддя і цього роду інші оборонні (споруди), що були немилосердним знищені і спустошені); як було видно нам, щоб таку прерогативу і звільнення ми надали би, яка ці втрати і нещастя зручно могла би залагодити. Тому цей податок, який по-простому називають чопове, що сплачується від (шинкування) напоїв усіх видів і ухвалюється звичайно для потреби держави і нашого королівства від тих міщан, що через це нещастя вогню були звільнені від стягнення (податку) протягом 6 років, що послідовно і негайно йдуть (один за одним), включно від дати даної (грамоти), тому місту для відновлення башт, військових знарядь та інших укріплень, які згоріли у вогні, даємо і ласкаво надаємо цією даною нашою грамотою.

Однак, щоб магістрат цього міста був би змушений і зобов‘язаний до видання нам достатніх і повних рахунків (з використання) такого податку після завершення часу цього звільнення і прерогативи. Для того всім, кому потрібно, насамперед вельможному Миколі Гербурту з Фульштина, нашому львівському старості, сучасному збирачеві податків і що в майбутньому будуть, доводимо до відома і наказуємо, щоб згадане місто при цьому звільнення і прерогативі, ласкаво нами наданій, зберегли і опікувалися, щоб ті, кому потрібно, зберігали. Для довіри до справи нашою власною рукою підписано і нашу печатку до даної (грамоти) є підвішано. Дано у Варшаві 25 червня, року Божого 1571, нашого панування - 42.

Сигізмунд Август, король, підписав.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1571 р., червня 25, Варшава Сигізмунд Август відступає місту Львову на шість років чопове з метою використання доходів з цього податку для відбудови башт, воєнних знарядь та інших укріплень, знищених пожежею:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -