<<
>>

1548 р., липня 22, Краків Сигізмунд Август підтверджує та повністю наводить привілей Сигізмунда І від 26 січня 1526р.

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.468. Пергамент: 26x46,3 + 10 см. Написи: “Regestratae” (XVI), “De racione facienda communitati” (XVI), “Declaratio decreti prioris”, “Sigismundi Augusti”, “Cracoviae, 1549” (XVI).

Печатка відсутня.

Коп.: MK, 77, k.109-110; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.121, арк.1зв-2; оп.2, спр.646, арк.167- 168зв.

Регести: MRPS, V/1, №510; Каталог, №538.

igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc. dominus et haeres. Significamus praesentibus literis, quorum interest, universis. Exhibitas esse nobis nomine proconsulis et consulum civitatis nostrae Leopoliensis literas in pargameno scriptas, sigillo appenso, divi parentis nostri munitas declarationem decreti continentes, supplicatumque nobis est, ut eas authoritate nostra regia approbare et confirmare dignaremur. Quarum quidem literarum tenor est talis.

Далі наводиться документ Сигізмунда І від 26 січня 1526 р., див. док. №88. Після цього подано текст:

Quas literas nos approbandas et confirmandas duximus approbamusque et confirmamus praesentibus literis, decernentes eas in omnibus earum punctis, clausulis, articulis et conditionibus robur perpetue firmitatis obtinere debere. In cuius rei fidem et testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum Cracoviae feria secunda ipso die festo sanctae Mariae Magdalenae, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, regni vero nostri vigesimo.

Samuel episcopus Cracoviensis et regni Poloniae cancellarius subscripsit.

Relacio reverendi in Christo patris domini Samuelis Maczieiowski episcopi Cracoviensis et regni Poloniae cancellarii.

ім‘я Господа амінь. Для вічної пам’яті справи. Ми Сигізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної грамоти повідомляємо всім, кому необхідно, хто це читатиме. Представили нам від імені бурмистра та райців нашого міста Львова написану на пергаменті грамоту, скріплену підвісною печаткою, що містить декларацію декрету нашого божественного батька, і просили нас, щоб нашою королівською повагою ми вважали за гідне схвалити і підтвердити.

Далі наводиться привілей Сигізмунда І від 22 січня 1526р., див. док. №88. Після цього подано текст:

Цю грамоту ми вважали схвалити і підтвердити, схвалюємо і підтверджуємо нашою грамотою, вирішуючи, що ця грамота повинна володіти силою вічної чинності у всіх її пунктах, клаузулах, статтях та умовах. Для довіри і засвідчення справи до даної (грамоти) наша печатка є підвішена. Дано у Кракові у день свята св. Марії Магдалини, року Божого 1549, нашого панування - 20.

Самуель, краківський єпископ і віце-канцлер, підписав.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1548 р., липня 22, Краків Сигізмунд Август підтверджує та повністю наводить привілей Сигізмунда І від 26 січня 1526р.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -