<<
>>

1548 р., грудня 21, Пйотрків СигізмундАвгуст підтверджує та повністю наводить текст привілею Сигізмунда І від 22 січня 1545 р.

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.466. Пергамент: 25,6х53,4 + 6,7 см. Ініціал “S“. Написи: “Confirmacio iurispatronatus ad mansionariam [...], 1548” (XVI-XVII), “Sigismundi Augusti, feria sexta festi sancti Thomae apostoli, 1548” (XVIII.

На пергаментному пояску фрагменти печатки: Gum., XIV, №50.

Регест: Каталог, №536.

igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Masoviae etc. dominus et heres etc. Significamus tenore praesentium, quorum interest, universis, harum noticiam habituris. Quia exhibitae sunt coram nobis literae iurispatronatus donationem ad mansionariam in ecclesia sanctae Catherinae in minori arce Leopoliensi proconsuli et consulibus Leopoliensibus per olim divum parentem nostrum in se continentes, et supplicatum nobis est, ut eas innovare, approbare et confirmare dignaremur. Quarum tenor sequitur estque talis.

Далі наводиться привілей Сигізмунда І від 22 січня 1545 р., див. док. №120. Після цього подано текст:

Nos itaque supplicationi praefatorum proconsul et consulum Leopoliensium, uti iuste, benigne annuentes, praeinsertas literas innovamus, ratificamus et confirmamus praesentibus, decernentes eas robur firmitatis habituri. Harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum est appensum. Datum Pyotrcoviae in comittis generalibus feria sexta festi sancti Thomae apostoli, anno Domini millesimo quingentesimo qudragesimo octavo, regni nostri decimonono.

Samuel episcopus Cracoviensis et vicecancellarius subscripsit.

ім‘я Господа амінь. Для вічної пам’яті справи. Ми Сигізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної грамоти повідомляємо всім, кому необхідно, хто це читатиме. Подали нам грамоту донації права патронату до мансіонарії в костелі св. Катерини у меншому львівському замку, (надану) священної пам‘яті нашим батьком львівським бурмистру та райцям, і просили нас, щоб ми вважали за гідне (грамоту) поновити, схвалити і підтвердити.

Далі наводиться привілей Сигізмунда І від 22 січня 1545 р., див. док. №120. Після цього подано текст:

Отже, ми милостиво погоджуючись на прохання згаданих львівських міщан, як справедливе, вищевнесену грамоту поновлюємо, ратифіковуємо і підтверджуємо даною нашою грамотою, вирішуючи, щоб ця грамота мала силу чинності. На засвідчення цієї грамоти наша печатка є підвішена. Дано у Пйотркові на вальному сеймі у п‘ятницю на свято апостола Томи, року Божого 1548, нашого панування - 19.

Самуель, краківський єпископ і віце-канцлер, підписав.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1548 р., грудня 21, Пйотрків СигізмундАвгуст підтверджує та повністю наводить текст привілею Сигізмунда І від 22 січня 1545 р.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -