<<
>>

Міжнародніконвенції, що регламентують інші питання екологічної безпеки

Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (прийнято 18.05.1978, у м. Женева (Швейцарія), ратифіковано Україною 13.06.1978).

Згідно Конвенції кожна її держава-учасниця зобов\'язується не вдаватися до військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, які мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки, як способів руйнування, нанесення шкоди або спричинення шкоди будь-якій іншій державі-учасниці. Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов\'язується не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яку держа-

ву, групу держав або міжнародну організацію до здійснення вищезгаданої діяльності.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_258

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (прийнято 25.06.1998, у м. Оргус (Данія), ратифіковано Україною 6.07.1999). Ця Конвенція отримала назву Оргуська за місцем її підписання. Була прийнята з метою сприяння захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, кожна із Сторін гарантує права на доступ до інформації, на участь громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, відповідно до положень зазначеної Конвенції.

В Конвенції дано широке поняття екологічної інформації, яке охоплює не тільки стан складових навколишнього середовища: повітря, вода, ґрунти, ландшафт, біологічні різновиди, включаючи генетично видозмінені організми; а і політику, законодавство, плани та програми в цій сфері, дані економічного аналізу; стан здоров\'я та безпеки людей, умови їх життя. Інформацію можна отримати не доводячи своєї зацікавленості в її отриманні, і у формі, в якій вона запитується, але не пізніше як через 4 тижні.

В Конвенції визначені підстави для відмови у наданні інформації, якщо її оприлюднення може негативно вплинути на конфіденційність діяльності державних органів, міжнародні стосунки, національну оборону або державну безпеку.

В тих випадках, коли виникає загроза для здоров\'я людини або навколишнього середовища в результаті людської діяльності або внаслідок природних явищ, вся інформація, яка б могла дати можливість громадськості вжити заходів до запобігання або зменшення шкоди, повинна поширюватись негайно.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994 015

Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі (прийнято 10.09.1998, у м. Роттердам (Нідерланди), ратифіковано Україною 26.09.2002). Метою Конвенції є забезпечення того, щоб експорт особливо небезпечних хімічних сполук відбувався за умови інформування країни-реципієнта і заміщення поточного режиму добровільного інформування режимом обов\'язкового характеру.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 a35

Веб-сайт: www.pic.int

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (прийнято 22.05.2001, у м. Стокгольм (Швеція), ратифіковано Україною 18.04.2007). Метою є охорона здоров\'я людини і навколишнього природного середовища від стійких органічних забруднювачів, оскільки вони мають токсичні властивості, виявляють стійкість до розкладання, характеризуються біоакумуляцією і є об\'єктом транскордонного перенесення повітрям, водою і мігруючими видами. 48

Речовини, що відомі як стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) - Persistent Organic Pollutants (POPs) - є найбільш токсичними та небезпечними для навколишнього середовища та здоров’я людей хімічними сполуками. Конвенція вступила в дію 17 травня 2004 р. і налічувала первісний список СОЗ, що включав 12 речовин, які одразу ж отримали назву «брудна дюжина». Конвенція закріпила зобов’язання країн, які її ратифікували щодо заборони виробництва та використання (за певних обмежень) дев’яти речовин із списку СОЗ - альдрин, хлордан, дільдрин, ендрин, гептахлор, гексахлорбензол, мірекс, токсафен, поліх- лоровані дифеніли (ПХД); обмеження використання ДДТ (тривіальна назва — ди- хлордифенилтрихлорметилметан) для контролю малярії та розробки програм з припинення ненавмисного утворення діоксинів та фуранів (тривіальні назви — поліхлордибензодіоксини та поліхлордибензофурани).

Також Конвенція передбачає знищення накопичених запасів СОЗ у безпечний спосіб.

Список СОЗ Стокгольмської конвенції не є закритим, і з початку його створення в нього було додано ще 10 речовин.

Для виконання зобов’язань Стокгольмської конвенції про СОЗ кожна Сторона повинна підготувати свій Національний план виконання (НПВ). Україна підготувала перший варіант НПВ ще у 2006 р., але його прийняття відбулося лише через 6 років - 25 липня 2012 р. Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 a07

Веб-сайт: http://chm.pops.int/

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція) (прийнято 22.05.2003, у м. Київ (Україна), ратифіковано Україною 7.04.2004) - міжнародний договір, учасниками якого є сім країн Центральної та Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна). Конвенція є другою субрегіональною угодою щодо захисту гірських районів по всьому світі.

З 2004 року тимчасовий секретаріат Карпатської конвенції перебуває у компетенції Програми ООН із захисту навколишнього середовища у Відні та приймається Австрійською Республікою.

Сторони проводять всебічну політику та співпрацюють для охорони та сталого розвитку Карпат з метою, зокрема, поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад, збереження природних цінностей та культурної спадщини.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998 164

Веб-сайт: www.carpathianconvention.org/

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Міжнародніконвенції, що регламентують інші питання екологічної безпеки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -