<<
>>

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність - один із найбільш поширених видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та найбільш дієвий правовий інструмент протидії адміністративним проступкам, який передбачає застосування уповноваженими органами відповідних санкцій за вчинення адміністративних проступків.

Під адміністративною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміють різновид суспільних відносин, у яких застосовуються заходи адміністративного впливу (стягнення) за винні і протиправні діяння, що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки та екологічні права громадян.

Ця відповідальність є оперативним засобом впливу на правопорушників, оскільки застосовується вона в адміністративному, інколи в судовому порядку і для її застосування не вимагається підрахунку збитків. Регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і екологічним законодавством. Перелік екологічних адміністративних правопорушень міститься в главі 7 КУпАП «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини».

За своїми об\'єктивними ознаками адміністративне правопорушення зовні схоже зі злочином, однак основним критерієм їх розмежування є ступінь небезпеки діяння, тяжкість заподіяних наслідків. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КУ- пАП адміністративна відповідальність за порушення, передбачені даним кодексом, настає лише в тому випадку, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності. Основні ознаки, що дають можливість розмежувати екологічний злочин і адміністративний проступок, наводяться у Кримінальному кодексі України. Це - повторність здійснення екологічного правопорушення, наявність умислу, систематичність, тяжкість наслідків, які свідчать про підвищену небезпеку та інші.

Так, порушення правил щодо боротьби з хворобами та шкідниками рослин кваліфікується як злочин (ст. 247 ККУ України), якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки. Якщо таких наслідків немає, то діяння кваліфікується як адміністративне правопорушення (ст. 105 КУпАП). Стаття 240 ККУ передбачає відповідальність за порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров\'я людей чи довкілля. Якщо вказаної небезпеки немає, порушення правил охорони надр тягне адміністративну відповідальність (статті 57, 58 КУпАП).

Суб’єктами адміністративних правопорушень в основному є фізичні осудні (деліктоздатні) особи, що досягли 16-річного віку, а також спеціальні суб’єкти, до яких можна віднести посадових осіб - працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та інших юридичних осіб і їх структурних підрозділів.

Уповноваженими застосовувати заходи адміністративного впливу є такі державні органи:

- Кабінет Міністрів України;

- органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інші уповноважені органи;

- органи місцевої державної виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування;

- органи суду за позовом прокуратури в разі систематичних правопорушень.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені процесуальні строки, що визначають періоди у часі проходження адміністративних справ. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також для запобігання вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами. За вчинення адміністративних правопорушень природоохоронного законодавства можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення:

- штраф,

- попередження,

- конфіскація предметів, які були знаряддям правопорушення,

- позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з деякими видами експлуатації природних ресурсів і охорони природи.

При накладанні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом\'якшують чи обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом\'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

- щире розкаяння винного;

- відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

- вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

- вчинення правопорушення неповнолітнім, вагітною жінкою, або жінкою, яка має дитину віком до 1 року тощо.

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

- продовження протиправної дії, не зважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

- повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному покаранню;

- вчинення правопорушення групою осіб;

- вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

- вчинення правопорушення в стані сп’яніння.

Питання оскарження або перегляд постанови в порядку нагляду знаходиться у віданні відповідних органів, на які покладені контроль і нагляд за законністю розгляду справ про адміністративні правопорушення. Такими органами є: вищестояща посадова особа, народний суд.

Залежно від об\'єкта посягання адміністративні порушення в екологічній безпеці поділяють на декілька груп:

- правопорушення, що стосуються права власності на природні ресурси (глава 4 ст. 47-51 КУпАП);

- земельні правопорушення (ст. ст. 52-56, 188-5 КУпАП);

- надрові правопорушення (ст. 57-58 КУпАП);

- водні правопорушення (ст. ст.48, 59-62 КУпАП);

- правопорушення у галузі геології та використання надр (ст.ст. 59-61 КУпАП)

- лісові правопорушення (ст. 63-77 КУпАП);

- атмосферні правопорушення (ст. 78-83 КУпАП);

- фауністичні (тваринні) правопорушення (ст. 85-89 КУпАП);

- правопорушення природно-заповідних та інших природоохоронних норм та правил (ст. 91, 92, 104-107, 153, 188 та ін. КУпАП);

- екологонебезпечні правопорушення (ст.

82, 83, 90, 91 КУпАП);

- правопорушення в галузі охорони праці та здоров\'я населення (ст. 41, 42, 46, 95, 188 КУпАП).

Наприклад:

- невиконання вимог економічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 91);

- за невиконання обов’язків із реєстрації в судових документах операцій із шкідливими речовинами і сумішами (ст. 62);

- пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, шкідливими викидами і відходами (ст. 72);

- порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 87);

- недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або споруд (ст.79);

- уведення в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у викидах (ст.80);

- порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів (ст. 83);

- невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронен- ня мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій (ст. 90);

- виробництво, заготівлю, реалізацію сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації (ст. 42) та заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 42).

15.3

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Адміністративна відповідальність:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -