<<
>>

С.С. Бичкова. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посіб­ник / За заг. ред. С. С. Бичкової.- К.,2006.- 384 с.. 2006

У цьому навчальному посібнику на підставі нового цивільного процесуального законодавства, судової практики і сучасних наукових концепцій висвітлені основні інститути цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне законодавство проаналізоване станом на 1 грудня 2005 р. Крім того, у посібнику автори висловлюють власні погляди на шляхи розв'язання окремих проблем теорії і практики цивільного процесу. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, практич­них працівників та інших осіб, які цікавляться проблемами цивільного процесуального права та порядком здійснення судочинства у цивільних справах.

<< | >>
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
Глава 2 ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Глава З ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Глава 4 ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Глава 5 СУД ЯК СУБ\'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Глава 6 СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Глава 7 ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Глава 8 ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Глава 9 УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА І СВОБОДИ ІНШИХ ОСІБ
§ 2. Особливості участі в цивільному процесі окремихорганів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Глава 10 ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
§ 2. Особи, яКі здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу
§ 3. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті
Глава 11 ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
§ 3. Підвідомчість окремих Категорій цивільних справ суду
Глава 12 ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Глава 13 ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ
§ 4. Характеристика окремих засобів доказування
Глава 14 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Глава 15 СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
Глава 16 СУДОВІ ВИТРАТИ
Глава 17 ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
Розділ II ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 18 ПОЗОВ
Глава 19 ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Глава 20 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Глава 21 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
§ 7. Заочний розгляд справи
Глава22 СУДОВІ РІШЕННЯ
Глава 23 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 24 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
§ 2. Особливості розгляду справ окремого провадження
Глава 26 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ V. ІНШІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Глава 29 ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ, ПОВ\'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
Глава 30 ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 31 ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Глава 32 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Книги и учебники по дисциплине Цивільний процес України:

 1. БУТ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2016 - 2016 год
 2. НЕПОЧАТИХ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА СУДАМИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2016 - 2016 год
 3. ЦИХОНЯ Денис Юрійович. ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ, УХВАЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 - 2015 год
 4. ЗЕЛЕНЯК Артур Степанович. ВИКОРИСТАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ужгород - 2014 - 2014 год
 5. О. І. Антонюк. Цивільне процесуальне право України. Лекції - 2012 год
 6. М.В. Амельченко. ЛЕКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ. Донецк - 2010 - 2010 год
 7. КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008 - 2008 год
 8. ШАДУРА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008 - 2008 год
 9. Притика Юрій Дмитрович. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. КИЇВ - 2006 - 2006 год
 10. Чернушенко Єлізавета Антонівна. АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса – 2003 - 2003 год
 11. Андрушко Анатолій Васильович. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2002 - 2002 год
 12. Гусаров Константин Владимирович. ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. ХАРЬКОВ - 2000 - 2000 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -