<<
>>

§ 3. Виправлення недоліків рішення судом, яКий його ухвалив

Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення (ч. 2 ст. 218 ЦПК України). Якщо при ухваленні рішення були допущені помилки, вони мо­жуть бути виправлені лише вищестоящим судом.

Виключенням із цього правила є надання суду права скасувати заочне рішення на підставах, визначених ч. 1 ст. 232 ЦПК України, а також права переглянути судове рішення у зв\'язку з нововиявле-ними обставинами (ч. 1 ст. 363 ЦПК України).

Однак законодавець дозволяє суду, який ухвалив рішення, ви­правляти деякі його недоліки шляхом:

1) виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні (ст. 219 ЦПК України);

2) ухвалення додаткового рішення (ст. 220 ЦПК України);

3) роз\'яснення рішення суду (ст. 221 ЦПК України).

Виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифме­тичні помилки суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Опискою є несвідома помилка у написанні чого-небудь.

Арифметична помилка - це невірне уявлення особи про фактич­ні обставини, що безпосередньо пов\'язані із обчисленням і обра­хуванням найпростіших чисел.

Питання про внесення таких виправлень вирішується в судово­му засіданні, про час і місце якого повідомляються особи, які бе­руть участь у справі. Однак їх неявка не перешкоджає розглядові питання.

Про внесення виправлень у рішення постановляється ухвала, що може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рі­шення суду (п. 10 ч. 1 ст. 293 ЦПК України).

Суд, який ухвалив рішення, може за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рі­шення, якщо:

1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторо­ни подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає передачі, або які дії треба виконати;

262

3) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ст. 367 ЦПК України;

4) судом не вирішено питання про судові витрати.

Додаткове рішення є засобом виправлення неповного основ­ного рішення. Незважаючи не те, що в рішенні мають бути дані відповіді на всі поставлені перед судом в процесі розгляду спра­ви питання, на практиці трапляються випадки недотримання цієї вимоги.

Особи, які беруть участь у справі, можуть подати заяву про ухвалення додаткового рішення до закінчення строку на виконання рішення суду.

Суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в судо­вому засіданні з повідомленням про його час і місце сторін, хоча їх присутність не є обов\'язковою. На додаткове рішення може бути подано скаргу.

Про відмову в ухваленні додаткового рішення суд постановляє ухвалу, яку можна оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду (п. 11 ч. 1 ст. 293 ЦПК України).

Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою роз \'яс-нює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту.

Однією з важливих вимог, якій повинно відповідати рішення суду, є його зрозумілість. Незрозуміле рішення утруднює його ви­конання. Однак роз\'яснення може стосуватися лише вже виріше­них судом питань.

Подання заяви про роз\'яснення рішення суду допускається, у випадку, коли воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред\'явлене до примусового виконання.

Така заява розглядається судом протягом десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання.

Ухвала, в якій роз\'яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконав­цю, якщо рішення суду роз\'яснено за його заявою. Ухвалу щодо роз\'яснення рішення може бути оскаржено в апеляційному по­рядку окремо від рішення суду (п. 12 ч. 1 ст. 293 ЦПК України).

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посіб­ник / За заг. ред. С. С. Бичкової.- К.,2006.- 384 с.. 2006

Еще по теме § 3. Виправлення недоліків рішення судом, яКий його ухвалив:

 1. 2.2. Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному та касаційному провадженні
 2. Зміст
 3. § 3. Виправлення недоліків рішення судом, яКий його ухвалив
 4. Повноваження суду апеляційної інстанції.
 5. § 5.2. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 6. Сторона захисту у підготовчому провадженні
 7. 2.2 Загальна характеристика права на апеляційне оскарження та особливості його реалізації в адміністративному процесі України
 8. 2.3 Процесуальний порядок перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в адміністративному процесі України
 9. Права, які забезпечують необхідні процесуальні можливості для відстоювання позиції сторони
 10. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 11. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 12. Суб’єкти цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 13. Форми представництва прокуратурою інтересів дітей в суді
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -