<<
>>

Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: «Гроші та кредит» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, тестові завдання, задачі, проблемні питання, творчі завдання, список рекомендованої літератури. В посібнику міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво», викладачів, наукових і практичних працівників.

<< | >>
Розділ І
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Розділ II
Розділ III
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШЕЙ
МОДУЛЬ II.
МОДУЛЬ III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТУ
МОДУЛЬ IV. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Розділ IV
Розділ V
Розділ VI
Розділ VII

Книги и учебники по дисциплине Кредитование:

 1. Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит - 2015 год
 2. Степушина Ольга Васильевна. ДИНАМИКА РЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ ДОЛГЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ КРЕДИТ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2015 - 2015 год
 3. Коллектив авторов. Деньги, кредит, банки: Шпаргалка - 2015 год
 4. Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы к экзамену - 2015 год
 5. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине « Деньги, кредит, банки» - 2015 год
 6. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине "Деньги и кредит" - 2015 год
 7. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине "Деньги, кредит, банки" - 2015 год
 8. Неизвестный. «Финансы и кредит». Вопросы к итоговому контролю - 2015 год
 9. Неизвестный. Ответы на государственный экзамен по дисциплине "Деньги, кредит, банки" - 2015 год
 10. Неизвестный. Государственный кредит. Курсовая работа - 2015 год
 11. Коллектив авторов. Деньги, кредит, банки: Шпаргалка - 2015 год
 12. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» - 2015 год
 13. Неизвестный. Финансы, денежное обращение и кредит. Вопросы и ответы к экзамену - 2015 год
 14. Неизвестный. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» - 2015 год
 15. Неизвестный. Деньги, банки, кредит. Ответы на экзаменационные вопросы - 2015 год
 16. Неизвестный. Финансы и кредит. Ответы на вопросы к экзамену - 2015 год
 17. Неизвестный. Деньги, кредит, банки Ответы на экзаменационные вопросы - 2015 год
 18. Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы на вопросы к экзамену - 2015 год
 19. Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы - 2015 год
 20. Неизвестный. Финансы, денежное обращение и кредит. Ответы на вопросы к экзамену - 2015 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -