<<
>>

МОДУЛЬ II. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ

Тема 6. Грошові системи

Грошова система: сутність, призначення, склад, елементи.

Типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й паперово-кредитного обігу. Ринкові та неринкові грошові системи.

Відкриті та закриті грошові системи.

Створення та розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні.

Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн.

Тема 7. інфляція та грошові реформи

Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляційного процесу. Основні показники вимірювання інфляції. Види інфляції. Причини інфляції.

Соціально-економічні наслідки інфляції.

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.

Особливості інфляційного процесу в Україні.

Сутність, способи класифікації грошових реформ.

Особливості проведення грошової реформи в Україні в 1990-х роках.

Тема 8. Валютний ринок і валютні системи

Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют: національні, іноземні, колективні, конвертовані, неконверто- вані. Особливості валютних відносин.

Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура, попит та пропозиція, комунікації, функції. Характеристика основних операцій на валютному ринку.

Валютний курс: сутність, основи формування. Режими валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Розвиток режиму валютного курсу в Україні.

Валютна система: сутність, різновиди. Елементи національної валютної системи. Валютне регулювання та валютна політика: курсова, облікова, інтервенційна. Особливості формування валютної системи в Україні. Органи валютного регулювання в Україні.

Платіжний баланс: сутність, побудова, призначення та використання. Сутність призначення та використання золотовалютних резервів.

Світова валютна система: поняття, елементи, етапи розвитку. Поняття міжнародної валютної системи. Формування Європейської валютної системи, трансформація її в Європейський валютний союз зі спільною валютою та Європейською системою центральних банків.

Міжнародні ринки грошей та капіталів: сутність, призначення, інструменти. Основні світові центри ринків грошей і капіталів.

Тема 9. Механізм формування пропозиції грошей

ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Механізм формування пропозиції грошей в обороті. Емісійна діяльність центрального банку. Емісія депозитних грошей комерційними банками. Ерошово-кредитний мультиплікатор: поняття, механізм дії, показники визначення та чинники впливу на його рівень.

Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики. Завдання та цілі грошово-кредитної політики.

Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна, експансіоністська, селективна.

Інструменти реалізації грошово-кредитної політики, їх класифікація.

Реалізація грошово-кредитної політики в Україні. Інструменти впливу грошово-кредитної політики Національного банку на параметри грошового обігу.

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме МОДУЛЬ II. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -