<<
>>

Тема 2.2. Механізм функціонування ринку План семінарського заняття

 1. Сутність попиту і фактори, що його визначають
 2. Споживчий вибір. Бюджетна лінія. Крива байдужості
 3. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають
 4. Взаємодія попиту і пропозиції.
  Ринкова рівновага
 5. Еластичність попиту і пропозиції

Питання для обговорення на семінарах

 1. Сутність та закони попиту та пропозиції в ринковій економіці.
 2. Еластичність попиту та пропозиції та її типи.
 3. Діалектика залежності попиту і пропозиції. Теорія загальної рівноваги.
 4. Теорія споживчого вибору.
 5. Поняття бюджетної лінії та кривої байдужості. Рівновага споживача.

Нові категорії та поняття

Попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, еластичність попиту та пропозиції, взаємозв\'язок попиту та пропозиції, ринкова рівновага, рівноважна ціна, втрата ринкової рівноваги, надлишок, дефіцит, цінові фактори попиту та пропозиції, нецінові фактори попиту та пропозиції, споживчий вибір, гранична та загальна корисності, бюджетна лінія, крива байдужості, карта байдужості, рівновага споживача.

Теми реферативних повідомлень

 1. Попит та пропозиція як основні елементи ринкового господарства.
 2. Ринкова рівновага та моделі її встановлення.
 3. Причини порушення ринкової рівноваги.
 4. Теорія еластичності.
 5. Теорія поведінки споживача.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.2. Механізм функціонування ринку План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -