<<
>>

Тема 2.1. Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництв

План семінарського заняття

 1. Риси, функції, структура та інфраструктура ринку
 2. Основні суб\'єкти ринкової економіки
 3. Держава як суб\'єкт ринкового господарства

Питання для обговорення на семінарах

 1. Розкрийте суть, функції й умови формування ринку.
 2. Дайте класифікацію ринків, охарактеризуйте структуру й моделі ринку.
 3. Що Ви розумієте під інфраструктурою ринка?
 4. Назвіть суб\'єкти ринкового господарства.
 5. При яких обставинах необхідне державне регулювання ринкової економіки?

Нові категорії та поняття

Ринок, базові елементи ринку, об’єкти ринкових відносин, суб’єкти ринкових відносин (фірми, домогосподарства, держава), умови функціонування ринку (свобода вибору, конкуренція, вільне ціноутворення), функції ринку, класифікація ринків, взаємозв’язок елементів ринкової системи, моделі ринків, кон’юнктура ринку, структура ринку, інфраструктура ринку, «провали» ринку, державне регулювання ринку.

Теми реферативних повідомлень

 1. Історичний процес формування та розвитку ринку.
 2. Ринкове господарство як невід\'ємний компонент товарного виробництва.
 3. Основні елементи ринкового господарства.
 4. Теорія ринкових структур.
 5. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.
 6. Тіньовий ринок як фактор порушення ринкової рівноваги.
 7. Державне регулювання недоліків ринку.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.1. Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництв:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -