<<
>>

Тема 2.1. Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва

  1. Риси, функції, структура та інфраструктура ринку
  2. Основні суб\'єкти ринкової економіки
  3. Держава як суб\'єкт ринкового господарства

Теоретичні засади становлення ринкових відносин.

Ринкове господарство як компонент товарного виробництва. Об\'єктивні передумови виникнення ринку. Сучасний ринок, його сутність, види і структура. Типи ринків. Соціально-економічні фактори і основні структурні елементи товарного ринку. Класифікація ринків. Ринки предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили). Функції ринку: відтворювальна, регулююча, стимулююча та контролююча тощо. Ринок як сигнальна кон\'юнктурно-економічна система. Моделі ринку: досконала та недосконала конкуренція (монополістична конкуренція, монополія, олігополія та ін.). Інфраструктура ринку: товарні біржі, фондові біржі, біржі праці та ін.

Основні суб\'єкти ринкової економіки: домогосподарства, підприємства та держава. Домогосподарства і сім\'я як суб\'єкти ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми. Підприємства (фірми) як виробники основної маси товарів і послуг, що задовольняють потреби людини та як суб\'єкти ринку.

Держава як суб\'єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову економіку. Державне регулювання ринкової економіки. Методи та інструменти державного регулювання недоліків ринку.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.1. Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -