<<
>>

Тема 2.2. Механізм функціонування ринку

  1. Сутність попиту і фактори, що його визначають
  2. Споживчий вибір. Бюджетна лінія. Крива байдужості
  3. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають
  4. Взаємодія попиту і пропозиції.
    Ринкова рівновага
  5. Еластичність попиту і пропозиції

Попит як елемент ринку. Економічна природа попиту. Закон попиту. Чинники, які впливають на попит. Цінові та нецінові фактори впливу на попит. Крива попиту. Рух за кривою та зсув кривої попиту.

Теорія споживчого вибору. Логіка поведінки споживача. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності. Сутність бюджетної лінії. Крива байдужості. Карта байдужості. Виграш споживача.

Пропозиція як елемент ринку. Економічна природа пропозиції. Закон пропозиції. Чинники пропозиції. Крива пропозиції та її зсув.

Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. Забезпечення ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги завдяки дії різних факторів в економіці. Рух кривих попиту та пропозиції та встановлення рівноваги на новому (більш високому чи більш низькому) рівні.

Еластичність попиту за ціною. Дугова, точкова та перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту за доходом. Еластичність пропозиції та її модифікації.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.2. Механізм функціонування ринку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -