<<
>>

Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці

  1. Підприємницька діяльність, її сутність та різноманітність організаційних форм
  2. Теорія фірми. Ресурси фірми. Капітал фірми: сутність, структура, оборот та кругообіг
  3. Виробництво та виробнича функція
  4. Витрати виробництва і прибуток
  5. Управління фірмою.
    Менеджмент та маркетингова діяльність фірми

Підприємство (фірма) як основна мікроекономічна ланка країни та головна сфера ринкової трансформації її економіки. Підприємницька діяльність. Стан підприємства в перехідній та ринковій економіці. Типи приватизованих підприємств. Організаційні та правові форми підприємства та їх класифікація. Господарські товариства. Посередники на ринку. Цілі та функції підприємств.

Сутність та структура капіталу підприємств, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Теорії капіталу. Первісне нагромадження капіталу та особливості його нагромадження в Україні. Промисловий капітал та його кругообіг. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Оборот капіталу, його сутність. Співвідношення категорій кругообіг і оборот капіталу. Швидкість обороту капіталу. Час обороту капіталу та його складові частини. Основний і оборотний капітал. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу. Природа і генезис торговельного капіталу. Особливості сфери функціонування торговельного капіталу та його функціональна структура. Витрати обігу. Торговельний прибуток і його норма. Сутність і джерела позичкового капіталу. Позичковий процент. Норма позичкового проценту та його динаміка. Межі коливання. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств. Формування акціонерного капіталу і акціонерних товариств в України.

Капітал і витрати виробництва. Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх динаміки. Виробнича функція. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Економічний та бухгалтерський прибуток. Маса і норма прибутку.

Маркетинг та менеджмент на підприємстві. Основні моделі управління. Вплив макроекономічної політики на підприємства (фірми). Участь держави в управлінні підприємствами.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -