<<
>>

Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці

План семінарського заняття

 1. Конкуренція, її сутність та основні функції в ринковій економіці
 2. Види економічної конкуренції
 3. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми
 4. Антимонопольна політика держави

Питання для обговорення на семінарах

 1. Суть і економічний закон конкуренції.
  Види конкуренції.
 2. Основні функції конкуренції.
 3. Закономірність виникнення й економічна природа монополізму. Види монополій.
 4. Основні організаційні форми монополістичних об\'єднань.
 5. Антимонопольне регулювання економіки.

Нові категорії та поняття

Конкуренція, функції конкуренції, форми конкуренції, види конкуренції, досконала та недосконала конкуренція, монополія, олігополія, монополістична конкуренція, види монополій, форми монополій (адміністративна, природна, економічна), типи монопольних об’єднань (трести, картелі, синдикати, корпорації), монопольна ціна, монопольний прибуток, дискримінація, війна цін, антимонопольне регулювання, антимонопольне законодавство.

Теми реферативних повідомлень

 1. Конкуренція як важливий чинник ефективного функціонування ринку.
 2. Методи конкурентної боротьби та особливості конкуренції в Україні.
 3. Ринкові структури недосконалої конкуренції.
 4. Сутність монополії та проблеми монополізації національної економіки.
 5. Антимонопольне регулювання економіки й антимонопольна політика України.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -