<<
>>

Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники План семінарського заняття

 1. Національне виробництво і відтворення: зміст, види та пропорції
 2. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі та принципи побудови
 3. Основні макроекономічні показники системи національних рахунків.
  Методика розрахунку основних макроекономічних показників
 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага

Питання для обговорення на семінарах

 1. Суспільне виробництво та сутність процесу суспільного відтворення.
 2. Макроекономічні показники розвитку економіки і методи їх визначення.
 3. Сукупний попит, його фактори та регулювання.
 4. Сукупна пропозиція, її фактори та динаміка.
 5. Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція».

Нові категорії та поняття

Національне виробництво, структура національного виробництва, відтворення, типи відтворення (просте, звужене та розширене), індивідуальне відтворення, система національних рахунків, показники макроекономічного рівня господарювання (валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий внутрішній продукт, національний доход, особистий доход, особистий доход у розпорядженні), дефлятор, номінальний та реальний ВВП, сукупний попит, сукупна пропозиція, макроекономічна рівновага.

Теми реферативних повідомлень

 1. Суспільне виробництво та його структура.
 2. Відтворення елементів економічної системи.
 3. Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.
 4. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та методики їх розрахунку.
 5. Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники План семінарського заняття:

 1. Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники
 2. Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку План семінарського заняття
 3. Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність План семінарського заняття
 4. Тема 2.2. Механізм функціонування ринку План семінарського заняття
 5. Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці План семінарського заняття
 6. Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці
 7. Змістовий модуль 3. Макроекономічний рівень господарювання
 8. Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники План семінарського заняття
 9. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття
 10. Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки План семінарського заняття
 11. Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства План семінарського заняття
 12. Змістовий модуль 3. Макроекономічний рівень господарювання
 13. Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники Контрольні запитання і завдання
 14. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації
 15. Методичні рекомендації
 16. Методичні рекомендації
 17. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -