<<
>>

Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники

  1. Національне виробництво і відтворення: зміст, види та пропорції
  2. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі та принципи побудови
  3. Основні макроекономічні показники системи національних рахунків.
    Методика розрахунку основних макроекономічних показників
  4. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага

Національне виробництво на різних рівнях господарювання. Структурні пропорції національного виробництва. Диспропорційний розвиток та структурна перебудова національного виробництва. Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Просте, звужене та розширене відтворення. Суспільний продукт та закономірності його розширеного відтворення. Відтворення елементів економічної системи.

Система національних рахунків. Система балансів народного господарства. Необхідність виникнення системи національного рахівництва, її зміст, цілі та принципи побудови.

Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків: валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий внутрішній продукт, національний дохід, особистий дохід у використанні та ін., методика їх розрахунку та економічна сутність.

Сукупний попит, його фактори та регулювання. Сукупна пропозиція, її фактори та динаміка. Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція».

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -