<<
>>

Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці

  1. Конкуренція, її сутність та основні функції в ринковій економіці
  2. Види економічної конкуренції
  3. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми
  4. Антимонопольна політика держави

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки.

Конкуренція - антипод монополізму. Сутність і генезис економічної конкуренції. Всеохоплюючий характер конкуренції. Економічний закон конкуренції. Функції конкуренції.

Види конкуренції. Досконала або вільна і недосконала конкуренція. Суть та основні риси досконалої конкуренції. Типи ринків недосконалої конкуренції: чиста монополія,              монополістична              конкуренція,              олігополія. Поняття

монополістичної конкуренція. Цінова та нецінова конкуренція. Методи нецінової боротьби. Галузеві олігополістичні ринкові ситуації. Основні риси олігополістичної конкуренції. Неціновий характер і основні засоби олігополістичної конкуренції.

Сутність, витоки та види монополізму. Основні організаційні форми монополістичних структур. Економічна, адміністративна та природна монополя. Типи монопольних об’єднань. Монопольні ціни та монопольний прибуток. Монопольна влада. Недоліки та наслідки надмірної монополізації економіки.

Антимонопольне регулювання економіки: антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Антимонопольна політика в Україні.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -