<<
>>

Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці План семінарського заняття

 1. Підприємницька діяльність, її сутність та різноманітність організаційних форм
 2. Теорія фірми. Ресурси фірми. Капітал фірми: сутність, структура, оборот та кругообіг
 3. Виробництво та виробнича функція
 4. Витрати виробництва і прибуток
 5. Управління фірмою.
  Менеджмент та маркетингова діяльність фірми

Питання для обговорення на семінарах

 1. Сутність підприємницької діяльності, стан підприємництва в перехідній та ринковій економіці.
 2. Теорія фірми, різноманітність організаційних форм підприємств.
 3. Капітал і тенденції його розвитку. Кругообіг і оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Знос і амортизація основного капіталу.
 4. Капітал сфери обігу. Нагромадження капіталу.
 5. Витрати виробництва і прибуток.
 6. Менеджмент та маркетинг на підприємстві.

Нові категорії та поняття

Підприємство (фірма), форми підприємств (корпорація, товариство та ін.), партнерство, індивідуальне володіння, ізокванта, ізокоста, ефект масштабу, капітал, кругообіг і оборот капіталу, форми капіталу, види капіталу (фіктивний, постійний, змінний, основній, оборотний), знос фізичний і моральний, сфера виробництва, сукупний та граничний продукт, необхідний час, прибутковий час, витрати виробництва (зовнішні, внутрішні, сукупні, середні, граничні), доходи підприємців (сукупні, середні, граничні), прибуток (нормальний, економічний, бухгалтерський), максимізація прибутку, норма прибутку, капітал сфери обігу (торговельний, позичковий, акціонерний), реструктуризація підприємств, менеджмент, маркетинг, консалтинг, контролінг, інжиніринг.

Теми реферативних повідомлень

 1. Становлення і розвиток підприємництва та конкурентного середовища в економіці постсоціалістичних країн.
 2. Вплив макроекономічної політики на підприємства.
 3. Фірми в умовах ринку: сучасні тенденції розвитку.
 4. Капітал підприємства: основні теорії, структура, кругообіг і оборот капіталу.
 5. Витрати та прибуток як економічні категорії.
 6. Управління фірмою.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -