<<
>>

Іема 1.1. Предмет економічної теорії та її використання План семінарського заняття

 1. Виникнення і розвиток економічної теорії
 2. Предмет економічної теорії, його структура та еволюція визначення
 3. Функції економічної теорії
 4. Методи пізнання економічного життя суспільства
 5. Економічні категорії, закони й принципи.
  Пізнання і використання економічних законів

Питання для обговорення на семінарі

 1. Що вивчає економічна теорія?
 2. Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.
 3. Яка функціональна роль економічної теорії у розвитку людського суспільства?
 4. Назвіть та охарактеризуйте методи економічної теорії.
 5. Дайте характеристику сутності економічних законів та категорій.

Нові категорії та поняття

Економіка, економічні відносини, предмет економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, позитивна економіка, нормативна економіка, економічна політика, меркантилізм, фізіократія, класична школа, маржиналізм, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм, аналіз і синтез, наукова абстракція, індукція та дедукція, економічна модель, соціально-економічний експеримент, економічний закон.

Теми реферативних повідомлень

 1. Трактування предмета економічної теорії різними школами економістів.
 2. Економічні теорії стародавнього світу.
 3. Розвиток економічної науки в Україні.
 4. Структура економіки та її трансформація.
 5. Загальнонаукові та спеціальні методи пізнання соціально-економічних явищ та процесів.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Іема 1.1. Предмет економічної теорії та її використання План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -