<<
>>

Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття

 1. Циклічний характер розвитку економіки. Економічний цикл та його фази. Класифікація економічних циклів
 2. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки
 3. Безробіття, його зміст, причини, види, форми.
  Наслідки впливу безробіття на економіку
 4. Економічне зростання: зміст, типи, чинники. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

Питання для обговорення на семінарах

 1. Циклічність економічного розвитку. Державна політика згладжування циклів.
 2. Кризи: визначення, класифікація та причини виникнення. Управління кризами.
 3. Інфляція як фактор макроекономічної нестабільності. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.
 4. Безробіття: суть, види та наслідки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 5. Економічне зростання:              сутність, типи і фактори. Основні моделі економічного зростання.

Нові категорії та поняття

Циклічні коливання, циклічність, теорії циклів, фази циклів (криза, депресія, пожвавлення, підйом), регулювання циклів, інфляція, види інфляції, темпи інфляції (помірна, галопуюча та гіперінфляція), ефект Фішера, зайнятість, безробіття, крива Філіпса, види безробіття, рівень безробіття, ринок праці, відтворення робочої сили, економічне зростання, показники економічного зростання, моделі економічного зростання, типи економічного зростання (екстенсивний, інтенсивний, змішаний), економічна рівновага.

Теми реферативних повідомлень

 1. Природа і специфіка економічної динаміки.
 2. Безробіття як економічна проблема.
 3. Державне регулювання ринку робочої сили та державна система забезпечення зайнятості.
 4. Роль держави у регулюванні відтворення робочої сили.
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції та державна антиінфляційна політика.
 6. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -