<<
>>

Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки План семінарського заняття

 1. Фінансова система: необхідність, зміст, структура та функції фінансів. Державний бюджет, бюджетний дефіцит і державний борг
 2. Основи оподаткування
 3. Грошовий ринок: попит на гроші, пропозиція грошей.
  Грошово-кредитна політика держави, її види
 4. Кредитна система та її структура. Форми і функції кредиту
 5. Причини нестабільності грошово-кредитної системи та заходи щодо її стабілізації

Питання для обговорення на семінарах

 1. Суть фінансів, їх структура та функції. Фінансова система.
 2. Бюджетна та податкова системи. Податково-бюджетна політика України.
 3. Бюджетний дефіцит та державний борг: напрями вирішення проблеми.
 4. Закономірності розвитку кредитної системи, її структура та кредитно- грошова політика в Україні.
 5. Структура банківської системи та її еволюція.

Нові категорії та поняття

Фінанси, функції фінансів (розподільча, контролююча, стимулююча, фіскальна), фінансова система, принципи фінансової системи, централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, державний бюджет, державні витрати, бюджетний дефіцит, державний борг, податки, види податків, податково- бюджетна політика, кредит, форми кредиту, функції, кредиту, банки, кредитно- банківська система, гроші, попит та пропозиція грошей, грошовий ринок, грошово-кредитна політика.

Теми реферативних повідомлень

 1. Фінанси в системі економічних відносин.
 2. Сутність і структура державного бюджету. Джерела покриття державного боргу.
 3. Сутність і структура податків. Податкова система в Україні.
 4. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці.
 5. Банківська система та її основні елементи.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -