<<
>>

Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки

  1. Фінансова система: необхідність, зміст, структура та функції фінансів. Державний бюджет, бюджетний дефіцит і державний борг
  2. Основи оподаткування
  3. Грошовий ринок:              попит              на              гроші,              пропозиція              грошей.

Грошово-кредитна політика держави, її види

  1. Кредитна система та її структура.
    Форми і функції кредиту
  2. Причини нестабільності грошово-кредитної системи та заходи щодо її стабілізації

Фінанси в системі економічних відносин. Суть фінансів та їх функції. Суб\'єкти та види фінансових відносин. Фінансова система. Фінанси підприємництва. Фінанси населення. Загальнодержавні фінанси. Сутність і структура державного бюджету. Державний бюджет та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Державні витрати та дефіцит бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний борг.

Податкова системи. Сутність і структура податків. Види податків. Податкова система в Україні.

Грошовий ринок: попит на гроші, пропозиція грошей. Види грошово- кредитної політики держави. Кредитно-грошова політика в Україні.

Суть та функції кредиту. Основні форми кредиту. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці. Закономірності розвитку кредитної системи. Структура банківської системи та її еволюція. Банки, їх види та функції. Основні банківські операції. Банківський прибуток.

Причини нестабільності грошово-кредитної системи та заходи щодо її стабілізації: політика дорогих та дешевих грошей, маніпулювання процентною ставкою, операції на відкритому ринку та політика обов’язкових банківських резервів.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -