<<
>>

Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства

  1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства
  2. Основні форми міжнародних економічних відносин. Торговельний і платіжний баланс країни
  3. Г лобалізація економіки та загально-цивілізаційні проблеми людства
  4. Проблеми інтеграції України у світове господарство

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки.

Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. Транснаціональні корпорації і розвиток міжнародних виробничих зв\'язків. Сучасна структура світового господарства.

Міжнародні економічні відносини та їх форми. Світова торгівля: сутність, структура та сучасні тенденції розвитку. Всесвітній ринок товарів та послуг. Торговельна політика. Теорії торгівлі. Торговельний і платіжний баланс. Міжнародний рух капіталів та інвестицій. Міжнародні кредитні відносини і механізм їх регулювання. Зміст і структура світової валютної системи. Валютні курси. Валютні ринки. Сутність, причини, форми і тенденції міграції робочої сили. Світовий ринок праці. Міжнародна передача технологій. Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми.

Поняття та сутність глобалізації. Позитивні та негативні наслідки процесу глобалізації. Спільне вирішення загально-цивілізаційних проблем людства.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Основні напрямки співпраці між країнами та зовнішньоекономічна політики держави.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -