<<
>>

§ 1. Світове господарство: основні риси та особливості розвитку

Світове господарство — це сукупність національних господарств та їх об’єднань, взаємопов’язаних міжнародними економічними відносинами на основі міжнародного поділу праці.

Міжнародний поділ праці — вища ступінь суспільного територіального поділу праці, яка спирається на спеціалізацію виробництва окремих країн.

Виділяють такі етапи розвитку міжнародного поділу праці:
 • спеціалізація, пов’язана з природно-кліматичними умовами країн (особливо сировина та сільське господарство);
 • предметна (міжгалузева) спеціалізація, орієнтована на окремі види промислових виробів;
 • подетальна спеціалізація, пов’язана з особливостями сучасної НТР.

Економіка, що бере участь у міжнародному поділі праці, називається відкритою.

Її антиподом є автаркія — закрита, ізольована від світового ринку та світової конкуренції економіка «опори на власні сили». Показником відкритості економіки є частка експорту або імпорту у ВВП країни.

Інтернаціоналізація продуктивних сил — це розвиток процесу використання продуктивних сил національних господарств через поглиблення міжнародних економічних відносин, міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, зростання міжнародного поділу праці і розвиток міжнародного обміну на всіх стадіях суспільного відтворення.

У процесі розвитку інтернаціоналізації продуктивних сил і виробництва формується світовий ринок і світове господарство. Провідною тенденцією сучасного світового господарства став процес його глобалізації.

Глобалізація — нова фаза прискорення розвитку світогосподарських зв’язків у кількісному та якісному відношенні, пов’язана з переходом від монокапіталізму до мультинаціоналізму з виходом на міжнародну арену ТНК (транснаціональних компаній).

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Світове господарство: основні риси та особливості розвитку:

 1. 30. Світове господарство. Зовнішня торгівля та торговельна політика.
 2. § 1. Світове господарство: основні риси та особливості розвитку
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. § 1. Суть, основні риси та етапи розвитку світового господарства
 5. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство
 6. Методичні рекомендації
 7. Методичні рекомендації
 8. Глава 2. Фінансова система
 9. Сутність валюти та її конвертованість
 10. Міське самоврядування
 11. 1.5. Категоріальний апарат дослідження державного управління національною інформаційною сферою
 12. Проблема реалізації прав української меншини в політиці польських урядів досанаційного періоду
 13. Протекціонізм та вільна торгівля як основні напрями розвитку правового регулювання митних режимів
 14. ВИСНОВКИ
 15. 5.7. Економічна культура юриста
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -