<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Доведіть на конкретних прикладах, що домогосподарства є суб’єктами ринкових відносин.
 2. Чи можуть домогосподарства бути товаровиробниками? Обґрунтуйте відповідь.
 3. Визначте різницю між поняттями «домогосподарство» і «сім’я».
  Поясніть, чому ці поняття не тотожні.
 4. Які функції виконують домогосподарства в економічному розвитку країни? Обґрунтуйте їх значення і особливості.
 5. Назвіть джерела формування доходів та напрями їх витрат домогосподарст- вами.
 6. Яким чином ви можете обґрунтувати наявність споживчого надлишку?
 7. Назвіть недоліки та переваги власного діла, партнерства, корпорації.
 8. Що таке підприємство і чому саме воно виступає як первинна ланка економіки?
 9. Які види підприємств ви можете назвати і що лежить в основі їхньої класифікації?
 10. Що таке підприємництво і кого ви можете віднести до суб’єктів підприємницької діяльності?
 11. Назвіть основні, принципи підприємництва й прокоментуйте їх.
 12. Викладіть концепції різних шкіл про роль держави в економіці та реалізацію її функцій.
 13. Визначте основні причини, які формують державу як суб’єкт господарювання.
 14. Розкрийте вади ринкового саморегулювання та обґрунтуйте причини необхідності економічного втручання держави.
 15. Проаналізуйте основні інструменти державного регулювання економіки.

Контрольні тести

 1. Домогосподарство — це:

а)              особа або група осіб, об’єднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя, тобто об’єднаних спільним веденням господарства;

б)              господарююча одиниця;

в)              сукупність осіб, що живуть разом, пов’язані родинністю та спільним бюджетом;

г)              поєднання чинників виробництва;

д) сукупність форм і методів державного регулювання економіки.

 1. Особистий розподіл доходів — це:

а)              спосіб, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед окремих домогосподарств;

б)              спосіб, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється відповідно до функцій, які виконують отримувачі доходів;

в)              економічний механізм формування фондів особистого споживання та інвестицій.

 1. Домогосподарство виконує такі функції:

а)              основного постачальника ресурсів;

б)              постачальника грошових ресурсів;

в) покупця акцій та облігацій;

г) основну витратну одиницю в національному господарстві.

 1. Домогосподарства здійснюють заощадження за рахунок:

а)              сукупного доходу;

б)              частини одержаного ними доходу;

в)              заробітної плати;

г) прибутку;

д) усі відповіді хибні.

 1. Розподіл доходів між домогосподарствами в умовах ринкової економіки є:

а)              функціональним;

б)              дискримінаційним;

в)              особистим;

г) науково обґрунтованим;

д) під керівництвом держави.

 1. Споживчий надлишок — це:

а)              те, що споживається особою понад міру;

б)              різниця між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю;

в)              наслідок дії закону граничної корисності;

г) додаткова вигода для домогосподарств.

 1. Заощадження доходів домогосподарствами — це:

а)              захист доходів;

б)              бажання покращити фінансову забезпеченість домогосподарства;

в)              спекуляція на біржі (придбання цінних паперів);

г)              прагнення забезпечити себе на «чорний день».

 1. Економічні функції держави у розвинутих країнах — це:

а)              забезпечення правової бази та суспільної атмосфери, що сприяють ефективному функціонуванню економіки;

б)              захист конкуренції;

в)              перерозподіл доходу і національного багатства;

г)              стабілізація економіки, тобто стимулювання економічного розвитку, контроль за рівнем зайнятості та інфляції;

д) виправлення вад ринкової системи.

 1. Хто фінансує виробництво суспільних благ:

а)              підприємства;

б)              банки та інші організації кредитно-фінансової сфери;

в)              держава;

г)              домогосподарства;

д)              великі корпорації: монополії та олігополії.

 1. Основними функціями держави є:

а)              регіональні функції, функції об’єднань, політичні, ідеологічні;

б) загальні функції, змішані функції, економічні функції;

в) політичні функції, соціальні, ідеологічні, міжнародні, економічні.

 1. Прямими способами державного перерозподілу доходів є:

а) регулювання цін на соціально важливу продукцію;

б) трансфертні платежі;

в) зміна ставки відсотка за вкладами.

 1. Способами непрямого перерозподілу доходів державою є:

а) регулювання цін на соціально важливу продукцію;

б) індексація фіксованих доходів;

в) законодавче визначення обов’язкового мінімуму заробітної плати як бази оплати праці на всіх підприємствах;

г) надання дотацій певним категоріям громадян.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -