<<
>>

Запитання для самоконтролю

В якій формі можуть створюватися банки в Україні?

Що входить до структури органів управління банку?

Вирішення яких питань належить до компетенції вищого органу управління банку?

Які функції виконує спостережна рада банку?

Опишіть функції і повноваження ревізійної комісії банку.

Які функції виконує служба внутрішнього аудиту банку?

Які постійно діючі комітети створюють банки для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиками?

У чому полягає відмінність структури органів управління державного банку?

Чим визначається структура функціональних підрозділів і служб банку?

Які головні управління і відділи забезпечують реалізацію основних завдань діяльності банку на фінансовому ринку?

Від чого залежать розвиток банківської системи та ефективність виконання нею своїх основних функцій?

Які основні етапи характеризують процес становлення і розвитку банківської системи України?

У чому полягає сутність банківських операцій?

На які групи поділяються банківські операції за економічним змістом та призначенням?

Що таке пасивні операції комерційного банку?

Які існують види ресурсів комерційного банку?

У чому полягають цілі банку при здійсненні активних операцій?

Які операції банку належать до комісійно-посередницьких і чим вони відрізняються від його активних і пасивних операцій?

У чому полягає зміст поділу операцій банку на базові і додаткові?

Що таке банківська ліцензія і у чому полягає зміст процедури ліцензування?

Яких умов має дотримуватись банк для отримання банківської ліцензії?

За яких обставин Національний банк України може відкликати банківську ліцензію?

Які документи має надати банк для отримання банківської ліцензії?

Які операції можуть здійснювати банки за наявності банківської ліцензії?

Що таке письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій і які умови його отримання банком?

Які операції мають право здійснювати банки за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України?

Визначте можливі напрямки діяльності банку за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Яким умовам повинен відповідати банк, який має намір розширити перелік здійснюваних операцій?

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -