<<
>>

Запитання для самоконтролю

Що таке банківська послуга і які специфічні особливості їй властиві?

Назвіть основні критерії класифікації банківських послуг. Дайте характеристику оптовим та роздрібним банківським послугам.

Охарактеризуйте інституційні засади ринку роздрібних банківських послуг.

Дайте характеристику банківській гарантії та поручительству.

В чому полягає економічний зміст факторингових послуг?

Назвіть основних учасників факторингових операцій та охарактеризуйте типовий механізм їхнього здійснення.

Назвіть переваги факторингу для усіх учасників.

В чому полягає суть форфейтингу і яка сфера його застосування?

Зробіть порівняльну характеристику факторингу та форфейтингу.

В чому полягає суть трастових послуг банку?

Назвіть основні етапи надання трастових послуг банками фізичним особам.

Які переваги трастових послуг для банків та клієнтів порівняно з іншими банківськими послугами?

Охарактеризуйте посередницькі послуги банків та їхні основні види.

Назвіть основні види консультаційно-інформаційних послуг банків.

Дайте характеристику основних видів операцій банків з дорогоцінними металами.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -