<<
>>

Запитання для самоконтролю

З допомогою яких способів банки здійснюють запозичення ресурсів для здійснення власної діяльності?

Які особливості міжбанківського кредитування та хто може виступати його суб\'єктами?

Які види кредитів надає Національний банк України комерційним банкам та які їхні особливості?

У чому полягає особливість емісії власних боргових зобов\'язань комерційних банків?

Які цінні папери належать до власних боргових зобов\'язань банків?

Які види тендерів проводить Національний банк України для банківських установ?

У чому полягають особливості надання, терміни та умови кредитів овернайт?

Які види операцій репо використовуються у банківській практиці?

Яким є порядок надання Національним банком України стабілізаційного кредиту комерційним банкам?

У чому полягають особливості кількісного і процентного тендера?

Переваги та недоліки банківських облігацій як елементу запозиченого капіталу.

Які умови надання стабілізаційного кредиту комерційним банкам?

Які види облігацій може випускати комерційний банк?

У чому полягає специфіка випуску банківських веселів?

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -