<<
>>

Запитання для самоконтролю

Які основні принципи та умови кредитування банками клієнтів у сучасних умовах?

Що являють собою суб\'єкти та об\'єкти кредитування?

Які напрямки економічної та правової роботи банків з позичальниками?

Який зміст і значення кредитної угоди для організації кредитних відносин?

Охарактеризуйте порядок видачі позик, їхнє документальне оформлення та скерування.

У чому полягає суть кредитного механізму і його елементів?

З яких етапів складається кредитний процес?

Як визначаються строки та порядок погашення позик?

Що таке плата за кредит і які фактори на неї впливають?

Який порядок визначення, нарахування та сплати відсотків, умови і порядок відстрочення погашення позик?

Яких видів бувають кредитні ризики і які методи управління ними?

Які методи управління кредитним ризиком на мікрорівні та на макрорівні?

Охарактеризуйте форми забезпечення своєчасності й повноти повернення позик.

Який порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків?

У чому полягає економічна робота банків з "кредитним портфелем"?

Як класифікують позичальників щодо оцінювання їхнього фінансового стану?

Як кредитна політика впливає на банківське кредитування?

У чому полягають макроекономічний та мікроекономічний аспекти кредитної політики?

У чому полягає кількісна та якісна характеристика позичальника при оцінюванні його кредитоспроможності?

Охарактеризуйте традиційні й нетрадиційні форми забезпечення повноти та своєчасності повернення позик.

Які вимоги до позичальників виставляє комерційний банк при розгляді можливості надання позики?

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -