<<
>>

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте зміст діяльності банків як інституційної основи ринкової економіки.

Чому на сьогодні немає єдності поглядів на поняття банку?

Чи правильно вважати лише прийом вкладів і видачу кредитів головними ознаками банківської діяльності?

Які головні передумови розвитку товарного господарства характерні для появи банків у сучасному розумінні?

Охарактеризуйте діяльність банків як інститутів ринкової інфраструктури економіки й інститутів фінансового ринку.

Які основні операції дають змогу назвати фінансову установу банком у повному розумінні цього слова?

Дайте визначення суті банку як інституту ринкової економіки.

Які функції визначають сутність банку?

Чому переміщення грошових коштів від кредиторів до позичальників не може здійснюватись без посередництва банків?

Який економічний ефект має банківська функція посередництва у кредиті?

У чому полягає макро- і мікроекономічне значення функції банків посередництва у платежах?

Чому діяльність банків має розглядатися лише у складі системи?

Які головні підходи до розуміння банківської системи висвітлено в економічній літературі?

Сформулюйте основні організаційно-економічні умови, які визначають потребу в банківській системі.

Дайте визначення сутності банківської системи.

Які фактори мають безпосередній вплив на стан розвитку банківської системи країни?

У чому полягає динамізм як іманентна ознака банківської системи?

За якими ознаками і критеріями можуть класифікуватися різні види банків?

У чому полягає різниця між універсальними і спеціалізованими банками?

Які основні види спеціалізованих банків можуть діяти згідно із законодавством України?

Які типи банківських об\'єднань можуть створювати банки в Україні?

Сформулюйте головні принципи діяльності банків у ринковій системі господарювання.

Що таке реєстрація банків і які її особливості в Україні?

Які документи необхідно подати для державної реєстрації банку?

На якій підставі Національний банк України може відмовити в державній реєстрації банку?

Які особливості реєстрації банку за участю іноземного капіталу?

У чому полягає процедура реєстрації філій банку?

Як здійснюється створення представництва і відділення банку?

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -