<<
>>

Запитання для самоконтролю

Які основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу?

Назвіть вимоги до організації готівкових розрахунків.

Визначте порядок оформлення касових операцій клієнтів банку.

Вкажіть порядок ведення касової книги та інвентаризації каси.

Який порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки)?

Розкрийте порядок розрахунку ліміту каси.

Визначте загальні засади контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою на підприємствах.

У чому суть касових операцій банку?

Що таке операційна каса? Визначте склад операційної каси банку.

Визначте порядок забезпечення банків готівкою.

Вкажіть порядок підкріплення операційної каси банку з Національного банку України.

Якими касовими документами банки оформляють касові операції?

Вкажіть порядок приймання банком готівки.

Визначте порядок видачі готівки з каси банку.

Розкрийте порядок здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток.

Який порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот і монет?

Охарактеризуйте основні джерела надходження готівки до кас банків.

Охарактеризуйте основні напрямки видачі готівки з кас банку.

Визначте порядок складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки.

Розкрийте особливості складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов\'язані з оплатою праці.

Охарактеризуйте систему емісійно-касового регулювання в Україні.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -