<<
>>

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає економічна природа інвестицій в оборо­тні активи?

2. Які відмінності характерні для оборотних активів?

3. Які елементи входять до концепції управління оборот­ними активами підприємства?

4.

У якому порядку визначають виробничий і фінансовий цикли на підприємстві?

5. Які чинники визначають склад і структуру оборотних коштів?

6. Для чого потрібне управління готівкою на підприємстві?

7. У чому полягає самостійність підприємств при управ­лінні оборотними коштами?

8. Які завдання вирішуються при комплексному операти­вному управлінні оборотними активами?

9. Що розуміють під поточними фінансовими потребами?

10. За допомогою яких параметрів вимірюють поточні фі­нансові потреби?

11. Які основні чинники впливають на величину поточних фінансових потреб?

12. Яким чином на величину поточних фінансових потреб впливає обсяг маржинального доходу?

13. У чому полягає сутність спонтанного фінансування?

14. Які існують способи покриття поточних фінансових потреб?

15. Який зміст агресивної моделі управління оборотними активами?

16. У чому полягає сутність консервативної моделі управ­ління оборотними активами?

17. Які основні положення помірної моделі управління оборотними активами?

18. У чому полягає сутність вибору політики комплексного оперативного управління оборотними активами і поточними пасивами?

19. У чому полягають відмінності між агресивною і консе­рвативною політикою оперативного управління оборотними активами?

20. За яких умов здійснюється абсолютне і відносне виві­льнення оборотних коштів?

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Питання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 12. 3. Задачі для самоконтролю
 13. Питання для самоконтролю
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
 18. Питання для самоконтролю
 19. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -