<<
>>

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає економічна природа інвестицій в оборо­тні активи?

2. Які відмінності характерні для оборотних активів?

3. Які елементи входять до концепції управління оборот­ними активами підприємства?

4.

У якому порядку визначають виробничий і фінансовий цикли на підприємстві?

5. Які чинники визначають склад і структуру оборотних коштів?

6. Для чого потрібне управління готівкою на підприємстві?

7. У чому полягає самостійність підприємств при управ­лінні оборотними коштами?

8. Які завдання вирішуються при комплексному операти­вному управлінні оборотними активами?

9. Що розуміють під поточними фінансовими потребами?

10. За допомогою яких параметрів вимірюють поточні фі­нансові потреби?

11. Які основні чинники впливають на величину поточних фінансових потреб?

12. Яким чином на величину поточних фінансових потреб впливає обсяг маржинального доходу?

13. У чому полягає сутність спонтанного фінансування?

14. Які існують способи покриття поточних фінансових потреб?

15. Який зміст агресивної моделі управління оборотними активами?

16. У чому полягає сутність консервативної моделі управ­ління оборотними активами?

17. Які основні положення помірної моделі управління оборотними активами?

18. У чому полягає сутність вибору політики комплексного оперативного управління оборотними активами і поточними пасивами?

19. У чому полягають відмінності між агресивною і консе­рвативною політикою оперативного управління оборотними активами?

20. За яких умов здійснюється абсолютне і відносне виві­льнення оборотних коштів?

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Питання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -