<<
>>

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою фінансове планування?

2. Які є функції стратегічного планування?

3. Що означає термін «довго строковість»?

4. На яких основних напрямах базується формування стратегії економічного розвитку корпорації?

5.

Які стратегії розвитку нині домінують у провідних зару­біжних компаніях?

6. Чому обсяг капіталовкладень є ключовим показником довгострокового планування?

7. Для чого менеджери компанії розробляють прогнозовані фінансові звіти?

8. У чому полягає сутність методу фінансового планування?

9. Які зміни сталися за останні роки в галузі фінансового планування в Україні?

10. У чому полягають основні відмінності вітчизняного до­свіду фінансового планування від зарубіжного?

11. Який зміст бізнес-плану функціонуючого підприємства?

12. Що собою являють оперативні фінансові бюджети?

13. Які є основні етапи фінансового планування?

14. Які переваги має бюджетне планування?

15. Які основні види фінансових планів?

16. З якою метою будують графік беззбитковості?

17. Який зміст і призначення бюджету доходів і витрат?

18. У чому полягає мета розробки і зміст інвестиційного плану (бюджету)?

19. Яка мета розробки і зміст кредитного плану підприєм­ства?

20. У чому полягає сутність бюджетування?

21. У чому полягає мета і завдання бюджетування?

22. Які підсистеми входять до процесу бюджетування?

23. Яке призначення і зміст бюджету доходів і витрат?

24. Яка послідовність складання бюджету руху грошових коштів?

25. З якою метою розробляється бюджет за балансовим листом?

26. Які інформаційні джерела використовують для скла­дання бюджету за балансовим листом?

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Питання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -