<<
>>

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою фінансове планування?

2. Які є функції стратегічного планування?

3. Що означає термін «довго строковість»?

4. На яких основних напрямах базується формування стратегії економічного розвитку корпорації?

5.

Які стратегії розвитку нині домінують у провідних зару­біжних компаніях?

6. Чому обсяг капіталовкладень є ключовим показником довгострокового планування?

7. Для чого менеджери компанії розробляють прогнозовані фінансові звіти?

8. У чому полягає сутність методу фінансового планування?

9. Які зміни сталися за останні роки в галузі фінансового планування в Україні?

10. У чому полягають основні відмінності вітчизняного до­свіду фінансового планування від зарубіжного?

11. Який зміст бізнес-плану функціонуючого підприємства?

12. Що собою являють оперативні фінансові бюджети?

13. Які є основні етапи фінансового планування?

14. Які переваги має бюджетне планування?

15. Які основні види фінансових планів?

16. З якою метою будують графік беззбитковості?

17. Який зміст і призначення бюджету доходів і витрат?

18. У чому полягає мета розробки і зміст інвестиційного плану (бюджету)?

19. Яка мета розробки і зміст кредитного плану підприєм­ства?

20. У чому полягає сутність бюджетування?

21. У чому полягає мета і завдання бюджетування?

22. Які підсистеми входять до процесу бюджетування?

23. Яке призначення і зміст бюджету доходів і витрат?

24. Яка послідовність складання бюджету руху грошових коштів?

25. З якою метою розробляється бюджет за балансовим листом?

26. Які інформаційні джерела використовують для скла­дання бюджету за балансовим листом?

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Питання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 12. 3. Задачі для самоконтролю
 13. Питання для самоконтролю
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -