<<
>>

Тема 2.1. Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва Контрольні запитання і завдання

  1. Чи є різниця між поняттями: "ринкова економіка" і "товарна економіка"?
  2. Якими є загальні елементи ринкового господарства і механізм дії останнього?
  3. Які Ви знаєте ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб\'єктів?
  4. Чому сучасний ринок вважається полісистемним утворенням з надзвичайно багатою структурою?
  5. Яку роль відіграє конкуренція у розвитку сучасного ринкового господарства?
  6. Чому в сучасному ринковому господарстві існують тіньові відносини та зв\'язки?

Тестові завдання

Що таке ринок?

А) сукупність покупців і продавців товарів і послуг;

б) місце, де відбувається обмін товарів;

в) організаційно-економічні форми обміну товарів і послуг;

д)              всі відповіді правильні.

Що не належить до принципів ринкової економіки?

А) лібералізація цін;

б) відносини партнерства;

в) державне регулювання ринкових відносин;

г) централізований розподіл матеріальних і фінансових ресурсів.

Які економічні передумови необхідні для виникнення ринкової форми господарювання?

а) висока ефективність виробництва;

б) суспільний розподіл праці;

в) приватна власність;

г) немає правильної відповіді.

Що не є функцією ринку?

а) обмін товарів і послуг;

б) інформація про необхідні суспільству товари і послуги;

в) стимулювання підвищення ефективності виробництва;

г) планове регулювання потоків товарів, послуг і прибутку.

Що належить до одного з видів ринку?

а) ринок водних ресурсів;

б) ринок засобів виробництва;

в) ринок лісових угідь;

г) немає правильної відповіді.

До функцій держави в ринковій економіці не відноситься:

а) законотворча діяльність;

б) підтримка конкурентного середовища;

в) встановлення цін на продукцію приватного сектора;

г) антициклічне регулювання економіки.

Ринкова структура з малою кількістю продавців і безліччю покупців є:

а) поліполією;

б) олігополією;

в) монополією;

г) дуополією.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.1. Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -