<<
>>

Тема 1.4. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Контрольні запитання і завдання

 1. Чим відрізняється товарне виробництво від натурального? Які умови і причини існування товарного виробництва? Чи можлива заміна товарної форми господарства на яку-небудь іншу?
 2. Дайте визначення товару.
  Якими властивостями він володіє?
 3. Чим відрізняється економічне благо від неекономічного?
 4. У чому полягає двоїста природа праці? Дайте визначення конкретної й абстрактній праці. Що таке проста і складна праця?
 5. Як утворюється вартість товару? Які теорії вартості Ви знаєте? Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці? Що таке суспільно необхідний робочий час?
 6. Як розвиток товарного виробництва й обміну призвів до виникнення грошей? Що таке гроші, розкрийте їх сутність?
 7. Які функції грошей Ви знаєте? У яких формах можуть існувати гроші? З яких елементів складається грошова маса? Як Ви розумієте грошу систему?
 8. Розкрийте закон товарно-грошового обігу, які функції він виконує?
 9. Що ви розумієте під інфляцією? Її причини та наслідки.

Тестові завдання

Натуральне господарство не спирається на:

а) внутрішнє споживання продукції;

б) безкоштовне привласнення;

в) розвинутий поділ праці;

г) відірваність суб’єктів.

Товар - це:

а) річ, що володіє споживчою вартістю або корисністю;

б) річ, що є продуктом людської праці;

в) річ, що обмінюється на іншу річ або гроші;

г) благо, що не є продуктом праці, але корисне людині.

Витрати суспільно необхідної праці визначають величину:

а) вартості;

б) мінової вартості;

в) споживної вартості;

г) конкретної вартості.

Теорія, що обмежує значення грошей статистичним впливом на ціни, має назву:

а) еволюційна;

б) кількісна;

в) номіналістична;

г) раціоналістична.

Гроші - це:

а) особливий товар, який має властивості вартості та споживної вартості;

б) капітал;

в) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента;

г) паперові знаки золота.

Що відноситься до сутності грошей:

а) особливий товар;

б) втілення багатства;

в) загальний еквівалент;

г) суспільне втілення вартості.

На сьогодні функцію світових грошей виконують:

а) золоті злитки;

б) електронні гроші;

в) резервні валюти;

г) всі відповіді неправильні.

До функцій грошей не відноситься:

а) міра вартості;

б) засіб накопичення;

в) засіб платежу;

г) засіб розподілу.

Функція грошей при розриві в часі актів купівлі й продажу має назву:

а) засіб нагромадження;

б) засіб обігу;

в) засіб платежу;

г) міра вартості.

Які з перерахованих благ володіють меншою ліквідністю:

а) золото;

б) нерухомість;

в) коштовності;

г) гроші.

Які з перерахованих благ володіють абсолютною ліквідністю:

а) акції;

б) облігації;

в) гроші;

г) товари першої необхідності.

Якщо номінальна вартість грошей не зміниться, а ціни на товари і послуги зростуть в 2 рази, то купівельна спроможність грошей:

а) зросте в 2 рази;

б) впаде в 2 рази;

в) впаде в 4 рази;

г) не зміниться.

Відмінність між грошима і «квазі-грошима» полягає в тому, що:

а) гроші на відміну від «майже грошей» можна витрачати безпосередньо;

б) «майже гроші» включають депозити на банківських рахунках, тоді як гроші не включають їх;

в) гроші обертаються швидше «майже грошей»;

г)              «майже гроші» - це нерозмінні паперові гроші на відміну від грошей.

Завдання

 1. Як зміниться мінова вартість товарів 18 олівців = 50 зошитів, якщо 18 = constant?

а) вартість олівців зросте в 2 рази?

б) вартість олівців впаде в 2 рази, а вартість зошитів зросте в 2 рази?

в) вартість зошитів впаде в 2 рази?

г) вартість олівців зросте в 2 рази, а вартість зошитів впаде в 2 рази?

 1. Сума цін на товари, що знаходяться в обігу, складає 300 тис. гр. од.; сума цін на товари, що продані в кредит, - 200 тис. гр. од.; сума цін на товари, термін сплати за якими наступив, - 10 тис. гр. од., а платежі, що взаємопогаються - 15 тис. гр. од. Одна грошова одиниця здійснює в середньому 25 оборотів за рік. Знайдіть кількість грошей, необхідних для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис. гр. од.?
 2. Металева і паперова готівка складає 215 од.

Внески на рахівницях ощадних кас - 800 од.

Чекові внески - 1615 од.

Дрібні термінові внески - 2382 од.

Крупні термінові внески - 620 од.

Сформулюйте грошові агрегати М1; М2; М3.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.4. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -