<<
>>

. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації

Мікроекономічний рівень досліджень охоплює діяльність окремих господарських одиниць, також окремі товари, галузі й ринки. Визначають два основні суб\'єкти мікроекономіки:

 1. домашні господарства, зокрема, конкретні особи;
 2. фірми (підприємства).

Домогосподарства виконують переважно споживчі функції, задовольняючи потреби через ринок або поза ним, тому мають такі головні

риси:

 • є суб\'єктами господарювання;
 • господарська діяльність спрямована на задоволення особистих потреб;
 • засоби виробництва при застосуванні у власному господарстві не є

капіталом;

 • праця не є чинником самостійного виробництва;
 • не виникають внутрішні виробничі відносини.

Домашні господарства виконують три основні групи функцій:

 1. особисте кінцеве споживання товарів і послуг або власного виробництва, або ринкового походження;
 2. заощадження і участь у накопиченні капіталу такими шляхами:
 • відкриття депозитів у кредитних установах;
 • купівля акцій підприємств;
 • надання позик, зокрема, з використанням боргових документів, наприклад, облігацій;
 1. надання інших чинників виробництва - найманої праці, землі й природних ресурсів, підприємницьких здібностей.

Кінцеве споживання в межах домашнього господарства здійснюється завдяки доходам у наступних формах:

 • доходи від самостійної праці з власними активами, переважно, у натуральному вигляді;
 • зарплата від найманої праці, звичайно, у грошовій формі;
 • капіталізовані доходи, або доходи у вигляді ренти, відсотків, гонорарів

та ін.;

 • трансфертні платежі в формі субсидій, дотацій, пенсій, стипендій, матеріальної допомоги, пільг та ін.

Фірма (підприємство) - другий основний суб\'єкт мікроекономіки, товаровиробник і основна виробнича ланка з такими головними рисами:

 • обов\'язкова державна реєстрація як юридичної особи з назвою, статутом, розрахунковим та іншими рахунками, веденням обліку, печаткою, товарним знаком;
 • виробництво товарів;
 • постійне відновлення виробничих дій, або індивідуальне відтворення;
 • проходження життєвого циклу виробничої діяльності з такими основними фазами:
а. створення;
b.
розвиток;
с.
криза;
і. санація (оздоровлення);
е. банкрутство;
f. ліквідація (закриття).

У ринковій системі визначають такі головні організаційні види суб\'єктів господарювання на мікрорівні:

 • фізична особа, тобто окрема людина чи сім\'я;
 • юридична особа - фірма (підприємство).

Визначимо основні організаційні форми підприємств :

 • приватне підприємство на власності фізичної особи;
 • колективне підприємство на власності трудового колективу, зокрема, так зване народне підприємство;
 • господарське товариство з різними видами відповідальності (обмеженою, додатковою, повною);
 • підприємство на власності об\'єднань громадян;
 • комунальне підприємство на власності територіальної громади;
 • державне (загальнодержавне) підприємство, зокрема, так зване казенне;
 • спільне підприємство, зокрема, підприємство з іноземними інвестиціями.

Економічна наука вивчає різноманітні аспекти поняття організації:

 • організація як економічне поняття підприємства у загальному значенні цього слова;
 • організаційні відносини;
 • організаційна структура;
 • організаційні форми тощо.

У контексті цього розділу мова йдеться про форми організації господарювання на мікроекономічному рівні. Туї філософське співвідношення понять форми та змісту набуває такого вигляду:

зміст — господарська діяльність на мікроекономічному рівні; форма — організація господарської діяльності на мікроекономічному

рівні.

Зміст господарської діяльності зумовлюється об\'єктом господарювання, власністю, галуззю чи сферою, технологією, технікою, територіальним розміщенням тощо.

Форма організації господарської діяльності зумовлена її змістом і формує (чи начебто будує) найзручніше "помешкання" для життєвого циклу та індивідуального відтворення підприємства — поділ праці, її оплата та стимулювання, матеріальне, технічне, фінансове, інформаційне забезпечення, маркетинг, планування, менеджмент тощо, тобто зміст дає уявлення про те, що може виробляти підприємство, а форма — як організовується діяльність підприємства.

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме . Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -