<<
>>

Тема Кредит у ринковій економіці. Фінансові посередники грошового ринку.

Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо кредиту у ринковій економіці, фінансових посередників грошового ринку; придбання практичних навичок складання плану погашення споживчого та ломбардного кредиту, розрахунку еквівалентних відсотків, ануїтету; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою.

Завдання заняття:

- розглянути:

1) форми кредиту;

2) види банківського кредиту;

3) економічну суть та функції спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів;

4) сучасні фінансові посередники грошового ринку;

5) операції фінансових посередників;

6) міжбанківські об’єднання;

- рішення задач за темою заняття.

Методичні вказівки

Основні формули розрахунку еквівалентних відсотків:

- ставка простого позичкового відсотку еквівалентна ставці простого дисконтного відсотку:

(6.1)

- ставка простого дисконтного відсотку еквівалентна ставці простого позичкового відсотку: border=0> (6.2)

- ставка складного позичкового відсотку еквівалентна ставці простого позичкового відсотку:

(6.3)

- ставка складного позичкового відсотку еквівалентна ставці складного дисконтного відсотку:

(6.4)

- ставка складного дисконтного відсотку еквівалентна ставці позичкового складного відсотку:

(6.5)

- ефективна ставка:

(6.6)

Основні формули розрахунку ануїтету постнумєрандо:

- сучасна сума ануїтету постнумєрандо:

(6.7)

- нарощена сума ануїтету постнумєрандо:

(6.8)

- розмір кожного окремого платежу ануїтету постнумєрандо:

(6.9)
(6.10)

- кількість платежів ануїтету постнумєрандо:

(6.11)
(6.12)

Розв\'язання типових задач

Задача 1

Строк сплати по борговому зобов\'язанню - півроку, дисконтна ставка дорівнює 45 %. Яка прибутковість операції, розрахованої у вигляді простої ставки позичкового відсотка?

Рішення.

Обчислення проводимо по формулі 6.1:

i = = = 0,58 = 58 %.

Відповідь: при заданих умовах проста ставка позичкового відсотка 58% річних є еквівалентною 45% простій дисконтній ставці.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Назвіть відмінні ознаки форм кредиту.

2. Назвіть відмінні ознаки видів банківського кредиту.

3. Яким видам банківського кредиту відповідає антисипативний спосіб нарахування відсотків, а яким декурсивний?

4. Як співвідносяться сума кредиту й вартість застави в різних видах банківського кредиту? Чому?

5. Які види кредиту рекламуються найближчими банками регіону?

6. Наведіть приклади фінансових посередників грошового ринку.

7. Які їх функції й цілі діяльності на грошовому ринку?

Завдання на самостійну роботу

1. Визначити, під яку ставку відсотків вигідніше помістити капітал в 1000 грн. на п\'ять років:

а) під просту ставку позичкового відсотку 30 % річних;

б) під складну позичкову ставку в 25 %?

2. Величина наданого споживчого кредиту - 24 000 грн. Процентна ставка - 12 % річних, строк погашення - 4 місяці. Необхідно скласти план погашення кредиту.

3. Клієнт звернувся до банку 16 березня для одержання ломбардного кредиту та надав у заставу 150 од. цінних паперів. Розмір займу розраховується як 80% їх курсової вартості. Простий дисконтний відсоток – 9%. Витрати банку по обслуговуванню боргу – 200 грн. На який кредит може розраховувати клієнт банку, якщо курс його цінних паперів – 300 грн.

4. Компанія бере кредит у розмірі 20000 грн., який треба погасити трьома рівними платежами у кінці кожного з трьох послідуючих років. Відсоток банку 12%. Чому дорівнює сума кожного платежу?

Рекомендована литература:

[16]с.165-229,

[19]с.143-169,

[21]с.86-138,

[24]с.56-68.

<< | >>
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме Тема Кредит у ринковій економіці. Фінансові посередники грошового ринку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -