<<
>>

ТЕМА 9. Фінансові посередники грошового ринку

     Фінансове посередництво – діяльність фінансових посередників щодо

     акумуляції тимчасово вільного грошового капіталу та розміщення його

     серед позичальників.

     Фінансові посередники – підприємства особливого роду, які акумулюють

     тимчасово вільні грошові кошти на грошовому ринку та передають їх

     позичальникам на комерційних засадах.

     Банк у правовому аспекті – фінансовий посередник грошового ринку,

     виконуючий одну або декілька операцій, віднесених законодавством до

     банківської діяльності.

     Банк у економічному аспекті – фінансовий посередник грошового

     ринку, який виконує комплекс базових операцій цього ринку (мобілізація

     коштів, надання їх у позички, здійснення розрахунків між економічними

     суб’єктами).

     Емісійна функція банків полягає у створенні банками додаткових

     платіжних засобів, які можуть бути спрямовані в оборот (збільшуючи

     пропозицію грошей) або вилучені з обороту (зменшуючи пропозицію

     грошей).

     Первинна (кредитна) емісія – емісія національної валюти, здійснюється

     центральним банком держави (в Україні - НБУ).

     Вторинна (депозитно-чекова) емісія – випуск депозитних грошей,

     здійснюється комерційними банками.

     Фідуціарна емісія – банкнотна емісія, що не забезпечується золотим

     запасом банку (в якості забезпечення використовуються державні цінні

     папери).

     Трансформаційна функція банків зумовлена їх посередницькою місією.

     Мобілізуючи тимчасово вільні грошові кошти одних економічних

     суб’єктів і передаючи їх іншим, банки мають можливість змінювати

     строки та розміри грошових капіталів, фінансові ризики, здійснювати

     просторову трансформацію.

     Трансформація строків – мобілізуючи значні обсяги короткострокових

     коштів, банки мають можливість певну їх частину спрямовувати в

     довгострокові позички.

     Трансформація капіталів – мобілізуючи значні обсяги дрібних вкладів,

     банки можуть акумулювати капітал для здійснення масштабних проектів.

     Трансформація ризиків – банки можуть мінімізувати фінансові ризики

     шляхом диверсифікації активних операцій, створення резервів,

     диференціації відсоткових ставок, страхування депозитів.

     Просторова трансформація – акумулюючи грошові ресурси різних

     регіонів, банки можуть спрямувати їх на кредитування одного об’єкта,

     одного регіону, однієї країни.

     Банківська система – законодавчо визначена, чітко структурована

     сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються

     банківською діяльністю.

     Банківська діяльність – набір посередницьких операцій на грошовому

     ринку, виконання яких законодавчо дозволено спеціальним інститутам,

     які називаються банками.

     Однорівневий тип побудови банківської системи передбачає

     горизонтальні зв’язки між банками. Характерний для слаборозвинених

     країн, а також для країн з тоталітарним та адміністративно-командним

     режимом управління.

     Дворівневий тип побудови банківської системи характерний для країн з

     ринковою економікою. На першому рівні знаходиться центральний

     (емісійний) банк, на другому – комерційні банки.

     Небанківські фінансово-кредитні установи – фінансові посередники,

     діяльність яких не пов’язана з базовими операціями грошового ринку.

     Договірні фінансово-кредитні установи – фінансові посередники

     грошового ринку, які здійснюють не депозитне залучення коштів на

     підставі договору з кредитором (інвестором).

     Пенсійні фонди – фінансові посередники грошового ринку, які на

     договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові

     фонди (з яких пенсійні виплати громадянам здійснюються після

     досягнення ними пенсійного віку).

     Страхові компанії – фінансові посередники грошового ринку, що

     спеціалізуються на наданні страхових послуг юридичним і фізичним

     особам (у разі настання страхових випадків здійснюються виплати

     страхувальникам на підставі договорів).

     Ломбарди – фінансові посередники грошового ринку, що спеціалізуються

     на виданні  позичок населенню під заставу рухомого майна.

     Лізингові компанії - фінансові посередники грошового ринку, що

     спеціалізуються на придбанні та переданні майна (основних засобів) в

     довгострокову оренду на комерційних засадах.

     Факторингові компанії - фінансові посередники грошового ринку, що

     спеціалізуються на купівлі права на вимогу боргу (дебіторської

     заборгованості).

     Інвестиційні фінансово-кредитні установи - фінансові посередники

     грошового ринку, які здійснюють не депозитне залучення коштів через

     продаж кредиторам (інвесторам) своїх акцій, облігацій, паїв тощо.

     Інвестиційні компанії - фінансові посередники грошового ринку, що

     спеціалізуються на управлінні вільними грошовими коштами

     інвестиційного призначення.

     Фінансові компанії - фінансові посередники грошового ринку, які

     мобілізують кошти шляхом продажу власних цінних паперів та

     спрямовують їх у позички фізичним і юридичним особам на споживчі або

     виробничі цілі.

     Кредитні спілки - фінансові посередники грошового ринку, головною

     метою яких є фінансовий та соціальний захист їх членів шляхом

     залучення особистих заощаджень членів кредитної спілки для взаємного

     кредитування.

<< | >>
Источник: Бурковська А.В.. Гроші та кредит. Словник термінів. МИКОЛАЇВ –2008. 2008

Еще по теме ТЕМА 9. Фінансові посередники грошового ринку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -