<<
>>

Тема Центральні банки. Комерційні банки.

Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо центральних і комерційних банків; придбання практичних навичок розрахунку платежів за ломбардним кредитом, визначення впливу операцій комерційних банків на баланс банку; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, нормативними актами.

Завдання заняття:

- розглянути:

1) форми організації та функцій центральних і комерційних банків;

2) операції, методи та інструменти проведення грошово-кредитної політики центральним банком;

3) операції комерційних банків;

4) послуги комерційних банків;

5) сучасні фінансові посередники грошового ринку;

6) особливості функціонування спеціалізованих комерційних банків;

- рішення задач за темою;

- заслухати доклади за темами рефератів.

Методичні вказівки

Для визначення розміру резервів комерційного банку використають формули:

- розмір фактичних резервів банку:

Фактичні резерви банку=готівка + резерви в Центральному банку (7.1)

- розмір обов\'язкових резервів банку:

RR = обов’язки * rr, (7.2)

де RR - обов\'язкові резерви банку;

rr - норма обов\'язкового резервування.

- розмір надлишкових резервів банку:

ER = фактичні резерви банку – RR, (7.3)

ER - надлишкові резерви банку.

Для визначення суми, на яку зможе збільшити обсяг наданих позичок банківська система в цілому, використовують формулу:

∆Sm = MULT m * ∆ ER, (7.4)

де MULT m - банківський мультиплікатор.

Банківський мультиплікатор визначається по формулі:

MULT m =

(7.5)

Розв\'язання типових задач

Задача 1

У таблиці приводиться спрощений баланс комерційного банку.

Норма обов\'язкових резервів (rr) становить 20 %.

Активи Сума, у.е.
готівка 20
резерви в Центральному банку 55
позички 100
цінні папери 30
Баланс 205
Пасиви
вклади до запитання 180
акції 25
Баланс 205

Яким стане баланс банку, якщо клієнти знімуть зі своїх рахунків 30 у.е. за умови, що для забезпечення ліквідності необхідна наявність у банку 5 у.е. готівки.

Визначите величину обов\'язкових резервів, надлишкових резервів, обсяг нових позичок, які може надати банк після проведення операції.

Рішення.

За вихідним даними визначимо величину обов\'язкових резервів, надлишкових резервів, обсяг нових позичок, які може надати банк.

Фактичні резерви банку = 20 + 55 = 75 у.е.

Таким чином, величина обов\'язкових резервів складе 20%*180 = 36 у.е.

Величина надлишкових резервів = 75-36 = 39 у.е.

Отже, обсяг нових позичок, які може надати банк, складе 39 у.е.

Зняття клієнтами коштів зі своїх рахунків приводить до зменшення готівки в касі банку й відповідно зобов\'язань банку перед клієнтами. Відсутню суму готівки банк одержує зі свого рахунку в центральному банку. За умовою в касі банку повинне бути не менш 5 дол. Таким чином, зменшиться величина вкладів до запитання до 150 у.е. (180 - 30 = 150). З рахунку в центральному банку буде знято 15 у.е. (10 у.е. відсутніх і 5 у.е. для забезпечення ліквідності), з каси видано 30 у.е.

Отже, наприкінці угоди балансовий звіт комерційного банку буде виглядати таким чином :

Активи
Готівка 5
Резерви в Центральному банку 40
позички 100
цінні папери 30
Баланс 175
Пасиви
вклади до запитання 150
акції 25
Баланс 175

Величина обов\'язкових резервів (RR) складе 20%* 150 = 30 у.е.

Надлишкові резерви (ER) = (40 + 5) - 30 = 15 у.е.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Чому в ході історичного розвитку емісійна функція зосередилася в окремих банках?

2. Чому центральний банк країни повинен бути максимально незалежним від уряду? Які можуть бути наслідки зворотної ситуації?

3. Назвіть функції центрального банку й покажіть їхню необхідність.

4. Назвіть інструменти проведення грошово-кредитної політики центрального банку.

5. Приведіть приклади (з відкритих джерел інформації) використання НБУ інструментів регулювання кредитної системи.

6. Як Ви оцінюєте діяльність НБУ протягом останнього року?

7. Як Ви оцінюєте ефективність державного регулювання діяльності НБУ протягом останнього року?

8. Як пов\'язані між собою функції й спеціалізація комерційних банків?

9. Чому в Україні практично немає кооперативних банків?

10. Якими факторами визначається організаційна структура банку?

11. Назвіть форми залучення банками ресурсів. Чому банки використовують різні форми?

12. Від чого, на Вашу думку, залежить вибір методу керування активами?

13. Якими факторами визначається структура активів банку?

14. Назвіть основні види послуг комерційних банків. Які при цьому використовують інструменти?

15. Чим викликана поява спеціалізованих банків?

16. У чому переваги й недоліки спеціалізованих і універсальних банків?

17. Цілі діяльності й функції основних міжнародних валютно-кредитних установ.

Завдання на самостійну роботу

1. У таблиці приводиться спрощений баланс комерційного банку:

Активи
Готівка 5
Резерви в Центральному банку 40
позички 100
цінні папери 30
Баланс 175
Пасиви
вклади до запитання 150
акції 25
Баланс 175

Норма обов\'язкових резервів (rr) становить 20 %.

Яким стане баланс банку, якщо:

а) банк видає позички на 10 дол. за умови, що для забезпечення ліквідності необхідна наявність у банку 5 у.е. готівки.

б) банк продає Центральному банку цінні папери вартістю 15 дол.;

в) Центральний банк надає тижневу позику в розмірі 20 дол. комерційному банку;

г) банк розширює обсяг позичок клієнтам на максимально можливу величину;

д) чек, виданий у вигляді позички в розмірі 30 дол., пред\'явлений до оплати іншим банком.

Угоди проводяться послідовно. Визначите величину обов\'язкових резервів, надлишкових резервів, обсяг нових позичок, які може надати банк після проведення кожної операції.

2. В один з комерційних банків надійшов депозит на безстроковий чековий рахунок у розмірі 5 тис. грн. Норма обов\'язкових резервів 25 %. На яку суму може збільшити обсяг наданих позичок даний банк і банківська система в цілому?

Підготовити реферат за темами «Фінансові інструменти, які використовуються фінансовими посередниками грошового ринку України», «Форми співробітництва міжнародних валютно-кредитних установ з Україною».

Рекомендована литература:

[16]с.230-380, [24]с.68-93,
[18]с.255-370, 471-559, [25]с.19-24, 37-54, 107-128, 421-524, 649-740,
[19]с.93-138, 203-204, 239-289, 320-340, 350-369, 373-397,402-447, 645-735, [26]с.185-285,
[22]с.171-233, 352-373, [27]с.47-172.

<< | >>
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме Тема Центральні банки. Комерційні банки.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -