<<
>>

ТЕМА 11. Комерційні банки

     Комерційний банк – банківська установа, яка належить до другого рівня

     банківської системи України.

     Комерційний банк – фінансовий посередник грошового ринку, який

     виконує комплекс базових банківських операцій та має за мету отримання

     максимального прибутку.

     Універсальний банк – банк, який виконує широке коло операцій на

     грошовому ринку.

     Спеціалізований банк – банк, який виконує окремі операції або

     функціонує у вузькому секторі грошового ринку та 50 % його активів є

     активами одного типу.

     Банківська операція – діяльність банку, пов’язана з виконанням його

     специфічно банківських функцій. Коло банківських операцій в Україні

     виключно визначене законодавством.

     Пасивні операції – операції, за допомогою яких банки формують свої

     ресурси для здійснення активних операцій.

     Ресурси банку – сукупність грошових коштів, що перебувають у його

     розпорядженні та використовуються для здійснення кредитних та інших

     активних операцій.

     Власні кошти банку – сукупність різних за призначенням фондів, які

     забезпечують економічну самостійність і стабільність банку.

     Залучені кошти банку – сукупність коштів, які акумулюються банком на

     різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів або придбані на грошовому

     ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси.

     Активні операції – фінансові операції, які пов’язані із розміщенням і

     використанням власних, залучених і запозичених коштів з метою

     отримання прибутку. До активних операцій належать: надання кредитів,

     придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти,

     лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші.

     Банківські послуги – певні дії банку, спрямовані на задоволення потреб

     клієнта, які не пов’язані із залученням додаткових ресурсів та мають на

     меті збільшення доходу від банківської діяльності.

     Стабільність банку  - здатність банку відповідати за своїми

     зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для

     ефективного функціонування у конкурентному середовищі.

     Прибутковість банку як елемент банківської стабільності залежить від

     співвідношення доходів та витрат банку.

     CAMEL – одна з рейтингових банківських систем: так називається за

     першими (англійськими) літерами складових показників – капітал, активи,

     менеджмент, доходність, ліквідність.

     Акціонерний капітал банку – сплачена частка основного капіталу,

     вкладеного в банк в обмін на вимогу щодо частки в будь-яких майбутніх

     прибутках, які розподіляються у формі дивідендів. Основними формами

     акціонерного капіталу в порядку черговості висунення вимог до прибутку,

     що розподіляється, є привілейовані та прості акції. Використовується

     також для позначення статті в пасиві балансу, що вказує суму, яку внесли

     акціонери і яка разом з нерозподіленим прибутком та іншими фондами

     становить власний капітал.

     Активи високоліквідні – кошти та активи, які можуть бути легко

     трансформовані у наявні кошти.

     Активи робочі банку – кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно,

     розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити, інші кошти та

     інші активи, що дають прибуток банку.

     Балансовий прибуток банку – загальна сума прибутку від усіх видів

     діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається з прибутку від

     операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних

     операцій.

     Ліквідність банку – спроможність банку з точки зору виконання як

     звичайних, так і непередбачених зобов’язань.

     Ризик ліквідності – ризик, при якому в банку виявиться недостатньо

     грошових коштів для виконання платіжних зобов’язань у встановлені

     строки.

     Маржа банківська – різниця між курсами валют, цінних паперів за

     відсотковими ставками й іншими показниками.

<< | >>
Источник: Бурковська А.В.. Гроші та кредит. Словник термінів. МИКОЛАЇВ –2008. 2008

Еще по теме ТЕМА 11. Комерційні банки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -