<<
>>

Тема Валютний ринок і валютні системи. Кредит у ринковій економіці.

Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо валютного ринку, валютної системи, кредиту у ринковій економіці; придбання практичних навичок нарахування простих та складних позичкових і дисконтних відсотків; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, законодавчих актів.

Завдання заняття:

- розглянути:

1) поняття валютної системи, валюти, валютного курсу;

2) види котирування валюти;

3) класифікація валютного курсу;

4) цілі та функції учасників валютного ринку;

5) валютну систему України;

6) поняття, функції, принципи надання кредиту;

- рішення задач по нарахуванню простих та складних позичкових і дисконтних відсотків;

- заслухати доклади за темами рефератів.

Методичні вказівки

Формули для декурсивного способу нарахування простих відсотків:

- розмір позичкової ставки простого відсотку:

(5.1)
(5.2)

- розмір річного процентного доходу:

(5.3)

- загальна сума процентних грошей за весь період нарахування:

(5.4)

- величина первісної грошової суми:

(5.5)

- нарощена сума:

(5.6)
(5.7)

- тривалість періоду нарахування в роках:

(5.8)
(5.9)

- тривалість періоду нарахування в днях:

(5.10)

- коефіцієнт нарощення:

(5.11)

Основні позначення:

– відносна величина ставки відсотків;

- величина річного процентного доходу;

- загальна сума процентних грошей за весь період нарахування;

– величина первісної грошової суми;

- нарощена сума;

– тривалість періоду нарахування в роках;

- тривалість періоду нарахування в днях;

K- тривалість року в днях.

Формули для антисипативного способу нарахування простих відсотків:

- розмір дисконтної ставки простого відсотку:

(5.12)
(5.13)

- розмір річного процентного доходу (дисконт):

(5.14)

- загальна сума процентних грошей за весь період нарахування:

(5.15)

- величина первісної грошової суми:

(5.16)

- нарощена сума:

(5.17)

Основні позначення:

– відносна величина дисконтної ставки;

– сума процентних грошей за рік (дисконт);

- загальна сума процентних грошей за весь період нарахування (дисконт)

Формули для декурсивного способу нарахування складних відсотків:

- відносна величина річної ставки складних позичкових відсотків:

(5.18)

- нарощена сума:

(5.19)
(5.20)
(5.21)
(5.22)
(5.23)

- величина первісної грошової суми:

(5.24)

- номінальна ставка відсотку:

(5.25)

- тривалість періоду нарахування в роках:

(5.26)
(5.27)

Основні позначення:

– відносна величина річної ставки складних позичкових відсотків;

- ціле число років;

- дробова частина, що залишилася, року;

m - кількість інтервалів нарахувань у році;

j – номінальна ставка позичкового відсотку;

l - дробова частина, що залишилася, інтервалу нарахування

Формули для антисипативного способу нарахування складних відсотків:

- відносна величина річної ставки складних дисконтних відсотків:

(5.28)

- нарощена сума:

(5.29)
(5.30)
(5.31)
(5.32)
(5.33)

- величина первісної грошової суми:

(5.34)

- номінальна ставка дисконтного відсотку:

(5.35)

- тривалість періоду нарахування в роках:

(5.36)
(5.37)

Основні позначення:

– відносна величина складної дисконтної ставки;

l - дробова частина інтервалу нарахування;

f - номінальна ставка дисконтного відсотку.

Розв\'язання типових задач

Задача 1

Позичка в розмірі 5000 грн.

видана на півроку по простій ставці позичкового відсотка 20% річних. Визначити нарощену суму.

Рішення.

Нарощену суму визначимо за формулою 5.6:

грн.

Відповідь: нарощена сума при заданих умовах дорівнює 5500 грн.

Задача 2

Кредит видається на півроку по простій дисконтній ставці 20%. Розрахувати суму, одержану позичальником, і розмір дисконту, якщо потрібно повернути 20 тис. грн.

Рішення.

Сума, одержувана позичальником, розраховується за формулою 5.16:

P=S (1-n*d)=20 (1- 0,5*0,2) = 18 тис. грн.

Для визначення розміру дисконту використаємо формулу 5.15:

D= n*d*S = 0,5*0,2*20 = 2 тис. грн.

Відповідь: при заданих умовах позичальник одержить 18 тис. грн., дисконт при цьому складатиме 2 тис. грн.

Задача 3

Первісна вкладена сума дорівнює 200 грн. Визначити нарощену суму через 5 років при використанні складної ставки позичкового відсотку у розмірі 15 % річних.

Рішення.

Нарощену суму визначимо за формулою 5.19:

S = P(1 + i ) = 200 (1 + 0,15)5 = 402,27 грн.

Відповідь: нарощена сума при заданих умовах дорівнює 402,27 грн.

Задача 4

Первісна сума боргу рівняється 25 грн. Визначити величину нарощеної суми через 3 роки при застосуванні антисипативного способу нарахування відсотків. Річна ставка - 15 %.

Рішення.

Для антисипативного способу нарахування відсотків використаємо формулу 5.29:

S = = = 40,71 грн.

Відповідь: нарощена сума при заданих умовах дорівнює 40,71грн.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Поняття валютного ринку.

2. Дайте визначення й приведіть приклади валютних операцій?

3. Яким чином здійснюється регулювання валютного ринку?

4.

Що таке валютний курс?

5. Види валютного курсу.

6. Поняття й види котирування валют.

7. Приведіть приклади учасників валютного ринку та їх інтересів.

8. Чому, на Вашу думку, торгівля валютою здійснюється на спеціальній біржі?

9. Структура валютної системи України.

10. Еволюція валютного ринку України.

11. Державне регулювання валютного ринку.

12. Охарактеризуйте принципи кредиту.

13. Яким чином реалізуються функції кредиту? Наведіть приклади.

14. Як Ви вважаєте, чому існує два способи розрахунку відсотків?

Завдання на самостійну роботу:

1. Кредит у розмірі 10 000 грн. виданий 2 березня до 11 грудня під 18% річних, рік високосний. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів (звичайного й точного) розрахунку відсотків.

2. Кредит у розмірі 20 тис. грн. видається на 3,5 роки. Ставка відсотків на перший рік - 15%, а за кожне наступне півріччя вона збільшується на 1%. Визначити множник нарощення й нарощену суму.

3. Кредит у розмірі 40 тис. грн. видається по дисконтній ставці 15% річних. Визначити строк, на який надається кредит, якщо позичальник бажає одержати 30 тис. грн.

4. Розрахувати дисконтну ставку, що забезпечує дохід в 6 тис. грн., якщо сума в 10 тис. грн. видається в позичку на півроку.

5. Банк заплатив 44000 грн. за вексель із сумою погашення 45000 грн. при простій дисконтній ставці 5 %. Визначити суму дисконту й строк погашення векселя в днях.

6. Первісна вкладена сума дорівнює 200 грн. Визначити нарощену суму через 5 років при використанні простих і складних ставок відсотків у розмірі 14 % річних. Вирішити цей приклад також для випадків, коли відсотки нараховуються по півріччях, поквартально, безупинно.

7. Первісна сума боргу дорівнює 300 грн. Визначити нарощену суму через 2,5 роки, використовуючи два способи нарахування складних відсотків по ставці 20 % річних.

8. Визначити сучасне значення суми в 120 грн., що буде виплачена через 2 роки, при використанні складної дисконтної ставки 21 % річних.

Завдання для самостійної роботи:

підготовити реферат за темою «Валютний ринок України: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку».

Рекомендована литература:

[16]с.75-120, 165-229, [21]с.86-138,
[17]с.149-178, [22]с.60-61, 380-424,
[18]с.107-207, [24]с.51-68,
[19]с.82-84,143-169, 744-795, [27]с.18-44.

<< | >>
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме Тема Валютний ринок і валютні системи. Кредит у ринковій економіці.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -