<<
>>

Тема 6. Валютний ринок та валютні системи

6.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Проблематика використання фіксованого та плаваючого валютного курсу.

Тема. Протиріччя визначення сутності валютного ринку.

Тема. Питання оптимізації золотовалютних резервів.

Лекція-візуалізація

Тема. Чинники та інструменти впливу на валютний курс.

Тема. Платіжний баланс.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Сутність та види валют.

Тема. Класифікація валютних ринків.

Тема. Види валютних курсів.

Тема. Операції валютного ринку:

• За терміном надання

• За механізмом надання

• За цільовим призначенням.

Тема. Чинники зміни ринкової кон’юнктури валютного ринку:

• Базові

• Регулятивні

• Чинники кризового характеру.

Лекція — прес-конференція

Тема. Складові валютної системи — юридичний аспект:

• Валютне регулювання

• Валютний контроль.

Тема. Еволюція валютних систем у світі:

• Золотий стандарт

• Золотодевізний стандарт

• Бреттон-Вудська система

• Ямайська валютна система.

Лекція-консультація

Тема. Валютний ринок: теорія та практика.

Тема. Валютні системи у світовій фінансовій системі.

Бінарна лекція

Тема. Інструменти валютного ринку: адміністративні проти економічних.

Лекція-дискусія

Тема. Структура національної валютної системи.

Тема. Міжнародна валютна система та її вплив на економічну безпеку України.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Конвертованість гривні — реалії та очікування.

Тема. Сучасний стан національного валютного строкового ринку. Тема. Причини та наслідки зміни підходу до формування валютного курсу в Україні 22 травня 2008 року (2006—2007 рр., до 22.05.08 — 5,05 грн, з 22.05.08 — 4,85 грн).

Тема. Сучасний стан міжнародного ринку капіталу.

6.2. Семінарські заняття Міждисциплінарні семінари

Тема. Конвертованість валют у розрізі розвитку національних фінансових ринків.

Тема. Законодавчі обмеження проведення операцій на валютному ринку.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми дерегулювання валютного курсу в економіках, що розвиваються.

Тема. Цілі формування золотовалютного резерву в країнах світу.

Тематичні семінари

Тема. Міжнародні ринки капіталу в умовах іпотечної кризи в США.

Орієнтаційні семінари

Тема. Історія формування та сучасний стан валютної системи України.

Системні семінари

Тема. Система регулювання платіжного балансу в міжнародній практиці.

Тема. Методика формування золотовалютного резерву в Україні.

6.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

У групі обираються ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Запитання:

1. Грошова одиниця, що використовується як світові гроші, тобто як міжнародна розрахункова одиниця, засіб обігу і засіб платежу:

a) міжнародна торгова валюта

b) міжнародна резервна валюта

c) валюта

d) національна валюта

e) іноземна валюта

f) колективна валюта

g) конвертована валюта

h) неконвертована валюта

i) валюта оплати

j) валюта кредиту

k) валюта угоди.

Чуб О. О.

___ І 1^4 І

2. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовуються для обміну валют під час валютних та інших операцій:

a) офіційний валютний курс

b) ринковий валютний курс

c) змішаний валютний курс

d) валютний курс

e) плаваючий валютний курс

f) спот-курс

g) форвардний курс

h) своп-курс.

3. Чинники, що впливають на валютний курс:

a) стабільність держави

b) надання економічної та технічної допомоги

c) укладання угод купівлі-продажу валюти

d) рівень інфляції

e) проведення статистичних розрахунків капіталів за кордоном

f) попит і пропозиція на валютному ринку

g) надходження в країну іноземних капіталів

h) стан платіжного балансу

i) вивезення капіталів за кордон

j) різниця процентних ставок у різних країнах.

4. Здатність валюти вільно використовуватися для будь-яких операцій та обміну на інші валюти:

a) конвертованість

b) повна конвертованість

c) часткова конвертованість

d) внутрішня конвертованість

e) зовнішня конвертованість.

5. Валютні угоди на короткотермінову (до 48 годин) доставку валюти з негайною оплатою:

a) спот

b) форвард

c) ф’ючерс

d) своп

e) опціон.

6. Співвідношення всієї сукупності надходжень із-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу:

a) платіжний баланс

b) баланс поточних операцій

c) торговий баланс

d) баланс послуг і некомерційних платежів

e) баланс руху коштів і кредитів.

7. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць:

a) 1867 р. — Паризька конференція

b) 1837 р. — Паризька конференція

c) 1911р. — Генуезька конференція

d) 1922 р. — Генуезька конференція

e) 1933 р. — Бреттон-Вудська конференція

f) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція

g) 1967 р. —Ямайська конференція

h) 1976 р. — Ямайська конференція?

8. Які з перелічених валют можна віднести до резервних:

a) австралійський долар

b) австрійський шилінг

c) бельгійський франк

d) англійський фунт стерлінгів

e) іспанське песо

f) португальське ескудо?

9. Валютні активи держави — це...

a) національна валюта

b) депозити в національній та іноземній валютах

c) іноземна валюта, авуари в СПЗ, золото?

10. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

a) використання національної валюти

b) використання резервів у національній валюті (через своп- угоди)

c) продаж цінних паперів, розміщених в іноземній валюті

d) емісія грошей

e) зміна ставок оподаткування.

Завдання 2.

Студенти утворюють 3 команди, кожна з команд отримує завдання. Обговорення займає 5 хвилин. Команди подають результати обговорення на дошці. Опоненти аналізують правильність суджень іншої команди. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Завдання для 1-ї команди.

Національний банк установив такий курс долара СІЛА: купівля — 5,05 грн, продаж — 5,25 грн. Визначити:

а) скільки гривень можна одержати за 320 доларів 50 центів США?

б) скільки доларів США можна купити за 40 тис. грн? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання для 2-ї команди. Визначити, яким буде курс евро до швейцарського франка, якщо виходити з таких даних:

1 долар США =1,5 евро

1 долар США =1,3 швейцарських франків.

Завдання для 3-ї команди. Скільки евро можна купити за 10 180 японських ієн, якщо 1 долар США = 101,8 японської ієни, а 1 евро = 0,72 долара СІЛА?

Завдання 3.

З групи вибирається ведучий та судді. Група ділиться на підгрупи з 4—5-ти осіб. Кожна підгрупа є командою, яка повинна заробити якомога більше балів. Ведучий ставить запитання (з наведених нижче), судді слідкують за дотриманням черговості відповідей та оцінюють відповіді команд: правильна відповідь — 1 бал, неповна відповідь — 0,5 бала. Команда, яка отримала найбільшу кількість балів, перемагає, її члени отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Міжнародна валютна система. Чим вона є?

2. Що таке національна валютна система?

3. Які етапи у своєму розвитку пройшла міжнародна валютна система?

4. Охарактеризуйте систему золотого стандарту.

5. Які основні принципи функціонування Бретгон-Вудської валютної системи, де і коли вони були визначені?

6. Яка валюта була базовою за Бреттон-Вудської валютної системи?

7. Як установлювався курс валют за «золотим стандартом»?

8. Яка країна вперше почала обмінювати свою грошову одиницю на золото?

9. Коли відбувався крах Бреттон-Вудської системи?

10. Чому відбувся занепад золотого стандарту?

11.У чому суть золотодевізного стандарту? Коли і де була заснована ця валютна система?

12. Яка міжнародна валютна система визнана найкращою?

13. За якої валютної системи з’явилося хеджування?

14.На основі чого регулюється обмінний валютний курс у сучасній міжнародній валютній системі?

15. Міжнародні платіжні засоби. Розкажіть про них.

16. Що таке котирування валюти?

17. Що таке валютний ринок?

18. Який зв’язок між суб’єктами валютного ринку?

19. Назвіть групи суб’єктів валютного ринку.

20. Які основні умови розрахунків між суб’єктами валютного ринку?

Завдання 4.

З групи обираються ведучий та судді. Група ділиться на підгрупи з 4—5 осіб. Кожна підгрупа є командою, яка повинна заробити якомога більше балів. Ведучий ставить запитання з наведених нижче, судці слідкують за дотриманням черговості відповідей та оцінюють відповіді команд: правильна відповідь — 1 бал, неповна відповідь — 0,5 бала. Команда, яка отримала найбільшу кількість балів, перемагає, її члени отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Ключові вимоги, необхідні для успішного функціонування світової валютної системи:

a) забезпечення відповідної ліквідності;

b) дія механізму вирівнювання (регулювання);

c) забезпечення грошей золотими запасами;

d) упевненість у міжнародній грошовій системі.

2. Валютний курс — це...

a) мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн;

b) коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, що визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валютному ринку;

c) кількість товарів та послуг, що їх можна придбати за одну грошову одиницю.

3. Які країни використовують змішане плавання по відношенню до однієї валюти (долара СІЛА):

a) Країни ЄС;

b) Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати;

c) Китай, Японія, Південна Корея?

4. Спот курс:

a) курс обміну протягом не більше 2 робочих днів з моменту досягнення угоди про курс — це курс на ринку на певну дату;

b) узгоджений курс, обмін за цим курсом здійснюється в майбутньому, понад 3 дні після узгодження.

5. Розташуйте у хронологічному порядку за часом виникнення валютні системи, починаючи із самої ранньої:

a) Паризька валютна система — система золотомонетного стандарту;

b) Бреттон-Вудська валютна система;

c) Ямайська валютна система (Кінгстонська);

d) Генуезька світова валютна система.

6. Для вступу у Європейський валютний союз необхідно дотримуватися визначених критеріїв за такими параметрами:

a) стабільність цін;

b) державний дефіцит;

c) членство у СОТ;

d) дефіцит платіжного балансу;

e) рівень процентної ставки;

f) стабільність обмінного курсу.

7. Валютний арбітраж, — це...

a) форма організації міжнародних грошових відносин; сукупність правил та механізмів, що забезпечують співвідношення між валютами;

b) валютна операція, що сполучає купівлю (продаж) валюти з наступним здійсненням контругоди з метою одержання прибутку за рахунок різниці в курсах валют на різних валютних ринках чи за рахунок курсових коливань протягом визначеного періоду;

c) метод співвідношення середньозваженого курсу однієї валюти по відношенню до визначеного набору інших валют (визначається склад валют, їхня частка в кошику, розмір валютних компонентів, тобто кількість одиниць кожної валюти у наборі).

8. Багатосторонній курс валюти, — це...

a) величина, що встановлюється органами грошово- кредитного регулювання;

b) розрахункова величина;

c) величина, що встановлюється через дію попиту і пропозиції.

9. Зазначте у наведеному переліку синоніми до валютного курсу SPOT:

a) готівковий курс;

b) курс FORWARD;

c) касовий курс;

d) строковий;

e) курс готівкового ринку;

f) курс ринку SPOT;

g) курс негайної поставки.

10.Якщо рівень цін в Україні підвищиться на 2 %, а рівень цін у Росії та номінальний курс гривні до рубля залишиться незмінним, то реальний курс гривні до рубля...

a) зросте на 2 %;

b) залишиться незмінним;

c) знизиться на 2 %.

11. Якщо темп інфляції у власній країні перевищує зарубіжний, то реальний курс національної валюти буде нижчим за номінальний:

a) так;

b) ні.

12. Поясніть, в яких випадках зручно використовувати депозитарні розписки і чому?

13. Що таке LIBOR, у чому його значення і як він застосовується?

Завдання 5.

Група поділяється на підгрупи по 4—6 осіб. Підгрупам попередньо роздається кейс для обговорення, на занятті представники підгруп репрезентують вироблені рішення упродовж 5 хв та відповідають на запитання представників інших підгруп.

Кейс. Платіжний баланс країни і валютний курс.

У середньостроковому періоді динаміка обмінного курсу гривні та її реального значення визначається, з одного боку, попитом і пропозицією валюти на внутрішньому ринку, або станом платіжного балансу, з іншого — політикою НБУ на внутрішньому валютному ринку (інтенсивністю купівлі або продажу валюти і, отже, рівнем золотовалютних резервів). Пропозиція валюти, як відомо, формується за рахунок зовнішньоторговельних операцій та зовнішнього фінансування. Попит на валюту можна поділити на дві складові — з боку приватного сектору і з боку НБУ. Після валютної кризи структура попиту різко змінилася на користь НБУ, частка якого у сукупному попиті на валюту піднялася з 19 % (1997 р.) до 49 % (2000 р.). Попит уряду на валюту для платежів за зовнішнім боргом носить екзогенний характер (можливості реструктуризації обмежені), а приватний попит, пов’язаний з відпливом капіталу, в українських умовах також слабо залежить від дій влади, саме попит НБУ відіграє балансуючу роль на валютному ринку. У разі рівноваги, коли попит на валюту відповідає пропозиції, нарощування Центральним банком резервів (а, отже, збільшення попиту) призводить до зниження курсу гривні. При цьому рівень золотовалютних резервів обмежує дія спекулятивного чинника на динаміку курсу і тим самим стримує девальвацію. Перевищення пропозиції валюти над попитом об’єктивно приводить до зростання курсу, і навпаки. На початку 1990-х років національна валюта швидко зміцнювалася під впливом лібералізації цін і зовнішньої торгівлі. Це призвело до бурхливого зростання внутрішніх цін і зближення їх зі світовими. У 1994 р. реальний курс більш ніж на порядок перевищував рівень січня 1992 р. За цей період НБУ поступово накопичував валютні резерви, так що в кінці 1993 р. вони становили 5,8 млрд дол. Але стійкої рівноваги на валютному ринку досягти не вдавалося, середній рівень резервів не забезпечував і одного місяця покриття імпорту товарів і послуг. Посилення грошової політики і перехід (із середини 1995 р.) до політики валютного «коридору» сприяли різкому зниженню темпів інфляції. Антиінфляційний ефект значною мірою залежав також від досягнутого зближення внутрішніх і світових цін і переходу відкритих інфляційних процесів у приховану форму у вигляді накопичення неплатежів. За нових умов відносно нижчої інфляції значно більшої ваги у формуванні динаміки валютного курсу (у номінальному і реальному виразі) набули стан резервів НБУ та інтенсивність купівлі валюти. На відміну від попередніх років, зміцнення гривні у реальному виразі було результатом не тільки інфляції, а й появи у НБУ значних валютних активів (забезпеченість імпорту резервами перевищила три місяці), що дало йому можливість енергійніше контролювати ситуацію на валютному ринку. У 1996—першій половині 1998 рр. Центральному банку вдавалося підгримувати реальний обмінний курс на рівні, досягнутому до кінця 1995 р. Збереження досить високого курсу національної валюти в цей період стало можливим завдяки істотному припливу іноземного капіталу в країну. Отримання Україною міжнародного кредитного рейтингу полегшило їй доступ на світові ринки капіталу, чим багато в чому пояснюється значний приплив іноземного капіталу в банківський і корпоративний сектори в 1997 р. у формі кредитів. Дисбаланс між попитом і пропозицією на валютному ринку вдалося подолати лише шляхом двократної номінальної девальвації рубля, яка, не зважаючи на значний стрибок ціїї, усього лише за два місяці привела до 78-відсоткового зниження реального курсу. Вільне «плавання», точніше, вільне падіння гривні вивело валютний ринок на іїшшй рівень рівноваги.

Унаслідок зростання світових цін на сировинні товари (передусім на нафту), що відбулося в 1999—2000 рр., перспектива зміцнення гривні похитнулася. Сформувалося стійке перевищення попиту на валюту над її пропозицією. У такій ситуації за мінімальної інтенсивності нарощування резервів падіння реального курсу гривні може відбуватися помірними темпами. Очікуване погіршення кон’юнктури на товарних ринках у 2001—2002 рр. у зв’язку з уповільненням темпів зростання світової економіки призвело до скорочення торгового сальдо. В умовах дефіциту іноземних інвестицій потенційна пропозиція валюти на внутрішньому ринку знижуватиметься і в найближчий рік-два ледве по

криє платежі із зовнішнього боргу. При цьому вірогідне зниження резервів НБУ в 2003 р. (за найгіршим сценарієм) не повинно призвести до різкої девальвації. За поточного рівня резервів НБУ досить проблематично використовувати їх як для «вилучення» надлишку ліквідності, згладжування ефекту сезонного зниження притоку валюти, так і для задоволення попиту з боку уряду.

Запитання.

1. Як держава і Центральний Банк впливають на попит і пропозицію іноземної валюти на українському внутрішньому ринку?

2. Що таке золотовалютні резерви? Як вони формуються? Як змінювався їхній обсяг в Україні протягом 90-х років XX ст.? Як зміна золотовалютних резервів впливала на курс гривні?

3. Нафта — основний імпортний продукт України. Як зміна світових цін на нафту відбилася на стані платіжного балансу України та на курсі гривні?

Завдання 6.

1. Виходячи з паритету купівельної спроможності, якщо телевізор продається за 500 доларів у США і за 2000 юанів у Китаї, то обмінний курс, виражений у кількості юанів, що доводиться на 1 долар, становить:

a) 2,5;

b) 10;

c) 4.

2. Якщо збільшується реальний обмінний курс американського долара, то:

d) імпортні товари стають дешевшими для американських громадян;

e) зменшується американський чистий експорт;

f) збільшується дефіцит балансу поточних операцій;

g) усі відповіді правильні.

3. Як зміниться конкурентоспроможність англійських продавців на американському ринку за зміни курсу з 1 дол. = 0,9 фунта стерлінгів до 1 дол. = 1 фунту стерлінгів?

a) підвищиться;

b) знизиться;

c) на основі цих даних не можна зробити подібних висновків.

4. Як при цьому поведуть себе американські постачальники пшениці на американський ринок?

a) знижуватимуть ціни у фунтах на американську пшеницю;

b) підвищуватимуть ціни у фунтах на американську пшеницю;

c) на основі цих даних не можна зробити подібних висновків.

5. Як вплинуть ці тенденції на платіжний баланс США і Англії (за інших рівних умов)?

a) зросте активне сальдо платіжного балансу Англії і збільшиться негативне сальдо платіжного балансу США;

b) зросте активне сальдо платіжного балансу США і збільшиться негативне сальдо платіжного балансу Англії;

c) прямої взаємозалежності тут спостерігатися не може.

6. Якщо ситуації 1 і 2 вплинуть на платіжний баланс, то як це впливатиме на подальший рух курсу долара по відношенню до фунта стерлінгів?

a) прямої взаємозалежності тут спостерігатися не може;

b) курс долара буде й надалі зростати;

c) курс долара знизиться.

7. Які головні причини, що роблять можливим проведення валютних спекуляцій?

a) існування значних обсягів офіційних резервів і можливості валютних операцій;

b) очікування змін валютних курсів;

c) існування валютного ринку спот і термінового валютного ринку;

d) відмінності у місцевих та іноземних процентних ставках за банківськими депозитами.

8. Чим відрізняється валютний курс спот від термінового курсу?

a) валютний курс спот визначається для проведення спекулятивних операцій, а терміновий — операцій зі страхування валютних ризиків;

b) курс спот — це курс, який домінує на ринку якийсь певний час, а терміновий курс визначається сьогодні для обміну валютою пізніше;

c) строковий курс використовується тільки для обміну евровалют;

d) усі твердження правильні.

9. Як позначиться на платіжному і торговому балансі Японії зростання курсу ієни по відношенню до американського долара? (за інших рівних умов):

a) це підвищить конкурентоспроможність японських товарів на американському ринку і понизить конкурентоспроможність американських товарів на японському ринку;

b) підвищить конкурентоспроможність американських товарів на японському ринку і понизить конкурентоспроможність японських товарів на американському ринку;

c) у результаті зросте продаж японських товарів і виникне позитивне сальдо .торгового і платіжного балансу Японії;

d) зменшиться продаж японських товарів і виникне негативне сальдо торгового та платіжного балансу Японії;

e) зміни, що відбулися, у результаті приведуть до падіння курсу ієни по відношенню до долара;

f) зміни, що відбулися, у результаті приведуть до подальшого зростання курсу ієни по відношенню до долара.

Завдання 7.

У групі вибирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Запитання-.

1. Припустимо, що у Великобританії реальний національний дохід збільшився на 4 %, а в результаті здійснення жорсткої кредитно-грошової політики вдалося знизити темп зростання грошової маси на 2 %. У цей час у США темп зростання виробництва склав 5 %, а рівень очікуваної інфляції зріс на З %. Що відбудеться з курсом фунта стерлінгів по відношенню до долара?

a) подорожчає на 2 %;

b) подешевшає на 2 %;

c) подорожчає на 8 %;

d) подорожчає на 4 %.

2. Припустимо, що суворо дотримується паритет купівельної спроможності валют. Величина ставки відсотка в США і Японії дорівнює відповідно 10 і 15 %, а рівень інфляції в США становить 5 %. Яким має бути рівень інфляції в Японії, щоб міжнародним інвесторам було байдуже, які тримати цінні папери — американські чи японські?

a) 15 %

b) 10 %

c) 5 %

d) 0 %.

3. Уявіть собі, що ви займаєтеся валютними операціями. Як ви відреагуєте на такі повідомлення (відзначте по кожному пункту, купувати чи продавати валюту тієї країни, про яку йдеться):

a) мексиканські запаси нафти виявилися нижчими, ніж повідомлялося раніше;

b) на виборах у Канаді перемогла партія Суспільного кредиту, яка обіцяє зростання грошової маси і збільшення кредиту;

c) у США введено жорсткі обмеження на імпорт автомобілів;

d) розроблено технологічний процес отримання дешевої сонячної енергії з використанням канадського нікелю.

4. Як вплине підвищення процентної ставки у Франції на курс франка в доларах?

a) ніяких змін не відбудеться;

b) курс франка впаде;

c) курс франка підвищиться.

d) усі варіанти відповідей неправильні.

5. Що належить до офіційних резервних активів держави:

a) національна валюта;

b) золото;

c) цінні папери в національній валюті;

d) іноземна валюта;

e) євро?

6. Припустимо, що між Мексикою і США діє система плаваючих валютних курсів. Кожна з наведених нижче ситуацій знижує курс мексиканського песо, за винятком:

a) політичні відносини, що погіршуються, скорочують потік американських туристів до Мексики;

b) Мексика зіткнулася із сильною інфляцією;

c) США в односторонньому порядку підвищують тарифи на мексиканські вироби;

d) мексиканський уряд пропонує американським фірмам інвестувати капітали в мексиканські нафтові родовища.

7. Кожна з трьох країн А, Б, В характеризується високим рівнем інфляції. У міжнародній сфері між ними встановлено режим вільно плаваючих валютних курсів. Країна А, прагнучи знизити рівень інфляції, починає проводити рестриктивну грошову політику (політику дорогих грошей). Як змінився обмінний валютний курс країни А щодо валют двох інших країн, якщо пропозиція грошової маси в цій країні скоротилася на 3 %?

a) валютний курс не обов’язково зміниться;

b) валютний курс знизиться на 3 %;

c) валютний курс зросте на 3 %;

d) валютний курс зросте на 1,5 %.

8. Тепер і країна Б починає проводити жорстку грошову політику. Як вплине на обмінний курс валюти країни Б щодо валют країни А і країни В скорочення пропозиції грошової маси в країні Б на З %?

a) валютний курс підвищиться на 3 % відносно валюти країни В;

b) валютний курс відносно валюти країни А стане таким самим, ж до початку рестриктивної політики, а щодо країни В — підвищиться на 3 %;

c) валютний курс знизиться щодо валют країни А і В на 3 %.

9. Як вплине на валютний курс країн А і Б, що встановився внаслідок рестриктивної грошової політики, економічне зростання в країні А на 3 %, у країні Б — на 2 %?

a) валютний курс у країнах може зрости;

b) валютний курс не залежить від темпів економічного зростання;

c) валютний курс у країні А зростає на 1 % відносно валюти країни Б;

d) валютний курс у країнах А і Б зросте на 5 %;

e) валютний курс у країні А зросте на 6 %, а в країні Б—на 4 %.

10. Нижче наведено карту попиту на фунти стерлінгів (Z):

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

200

190

180

170

160

150

Ціна (у дол.) Обсяг попиту на Z (млн Z)

Припустимо, що уряд Великобританії встановлює валютний курс 1Z = 2,40 дол.; кількість пропонованих за цим курсом фунтів дорівнює 180 млн. На основі наведених даних відповідайте на такі запитання:

a) Чи повинен уряд Великобританії купувати або продавати фунти для підтримки фіксованого валютного курсу?

b) Якщо воно купуватиме фунти, де можна взяти необхідні долари?

1) використовувати офіційні резерви;

2) попросити в борг у іноземних держав;

3) попросити позику у міжнародних економічних організацій;

4) усі відповіді правильні;

5) усі відповіді неправильні.

11.Бразилія хоче стабілізувати співвідношення крузейро / долар. При цьому ціни в доларах зростають щорічно на 5 %. До

якого рівня має знизитись інфляція у Бразилії і якими мають бути темпи зростання грошової маси, якщо економічне зростання у Бразилії становить 6 % на рік?

a) 1; 5.

b) 1; 11.

c) 5; 11.

d) 6; 5.

Завдання 8.

Студенти утворюють 3 команди, кожна з команд отримує завдання. Обговорення займає 10 хвилин. Команди подають результати обговорення на дошці. Опоненти аналізують правильність суджень іншої команди. Члени кращої комавди отримують позитивні оцінки.

Завдання для команд. Кейс. Останнім часом на ринку з’явилася велика кількість Інтернет-компаній, що пропонують свої послуги для торгівлі на валютних ринках для дрібних клієнтів за поточними міжбанківськими котируваннями. По суті, вони надають можливість будь-якій компанії або приватній особі виходити на міжбанківські або найбільші біржі самостійно, оминувши традиційних посередників.

Killiney Investments Швейцарська компанія Killiney Investments S. А. входить до складу Killiney Investments Group (KIG), заснованої 1994 року. Основою діяльності KIG є здійснення операцій на міжнародних фінансових ринках. KIG забезпечує сервіс із штаб-квартири в Женеві (Швейцарія) через інформаційно- торгову систему TradeDesk&TechAnalyst за допомогою мережі Internet. Нині KIG — це структура, що надає всі види брокерських послуг, має власне ноу-хау в галузі Internet-технологій і кваліфікований штат співробітників.

Фінансовий сервіс KIG пропонує брокерські послуги як фінансовим інститутам, так і приватним інвесторам, а також здійснює торгові операції на таких фінансових ринках: FOREX, FUTURES, OPTIONS, STOCKS.

Останньою і найцікавішою розробкою компанії є інформаційно-торгова система TradeDesk і програма технічного аналізу TechAnalyst, що працюють через Internet. Використання глобальної мережі Internet для передачі даних дає можливість проводити валютні операції з фінансовими активами прямо з комп’ютерного терміналу, що істотно підвищує ефективність їхньої роботи. Розробка і впровадження цих систем дозволило клієнтам компанії оперувати на всіх сегментах фінансових ринків так само ефективно, як до тепер вдавалося лише великим компаніям і банкам.

Фінансова інформація та інформаційні послуги. У режимі реального часу, 24 години на добу, KIG отримує інформацію з міжнародних фінансових ринків і пропонує її для використання своїм клієнтам.

Клієнти компанії — це люди, яким необхідна оперативна інформація про: найважливіші економічні та політичні події; курси валют; котирування цінних паперів; інші фінансові інструменти. Таким чином, клієнт забезпечений необхідними даними для аналізу і прогнозу тенденцій ринкових цін, що допомагає йому ухвалити правильне, раціональне рішення про укладення вигідної угоди.

Фінансові ринки. Killiney Investments пропонує своїм клієнтам послуги зі здійснення операцій як на валютних, так і біржових ринках. На міжнародному валютному ринку Killiney Investments проводить спот-угоди за основними валютами і їхніми крос-кур- сами.

На біржовому ринку можна придбати акції, ф’ючерсні контракти та опціони за широким спектром фінансових інструментів: цінні папери, фондові індекси, метали, товарні ф’ючерси, і багато іншого.

Forex. Цікаві можливості для ділових людей відкриваються на валютному ринку. Наприкінці 70-х років XX ст., після відмови від системи фіксованого курсу валют по відношенню до долара, почалося формування валютного ринку, де зосереджено купівлю- продаж валют на основі попиту і пропозиції. Він перетворився на дійсно глобальний, об’єднаний єдиною комунікаційною мережею ринок, який відкривається вранці в понеділок у Новій Зеландії і закривається ввечері у п’ятницю в Нью-Йорку.

На відміну від інших фінансових ринків, валютний характеризується найбільшим обсягом торгів, найнижчою вартістю операцій, що проводяться; найшвидшим рухом грошових^коштів. Це єдиний світовий ринок, що діє 24 години на добу. Його ліквідність зросла до 7 трильйонів доларів США на день. Нині операції на валютному ринку є основним джерелом доходів провідних банків світу, таких як Chase Manhattan Bank, Barclays Bank, Swiss Bank Corporation та ін. Класичною стала спекуляція Джоржа Сороса з продажу англійського фунта проти німецької марки, яка протягом двох тижнів принесла мільярд доларів чистого прибутку, зробивши Сороса відомим і поклала початок його доброчинній діяльності.

Можливість роботи на фінансових ринках Азії, Європи і Америки стала доступною завдяки їх об’єднанню в одну глоба- льну комунікаційну мережу. 24-годинний доступ на валютний ринок дозволяє відкривати і закривати позиції в найбільш сприятливий час і за кращою ціною. Великі прибутки можуть бути отримані за відносно невеликого депозиту протягом короткого проміжку часу. Для відкриття позиції достатньо одного телефонного дзвінка або простого натиснення на клавішу «миші» (у разі проведення операцій за допомогою нашої інформаційно- торгової системи).

Клієнтам надається інформаційний і торговий сервіс у режимі on-line 24 години на добу. Всі операції (FOREX, FUTURES, OPTIONS та ін.), що. проводяться на фінансових ринках, мають високий ступінь ризику. Ми не рекомендуємо проводити ці операції доти, поки ви не будете повністю впевнені в тому, що ви розумієте виникаючий ступінь ризику і сутність операцій, що укладаються.

Валютний ринок (FOREX) є найліквіднішим ринком у світі з різними учасниками, починаючи з банків та інвестиційних організацій і закінчуючи корпораціями та Приватними спекулянтами, що використовують ринок не тільки для здійснення суто спекулятивних операцій, а й для страхування від коливання валютних курсів під час експортно-імпортних операцій.

Торгівля на ринку іноземної валюти (Foreign Exhcange Market) вимагає конвертації всіх або частини ваших інвестицій в інші валюти. Потенційний прибуток або збиток від операцій, що проводяться на цьому ринку, залежатимуть від коливань курсів вибраних вами валют.

Для більшої наочності розглянемо приклад, узятий з реальної ситуації на ринку протягом періоду з 15 по 16 лютого 2002 року, який показує принцип проведення валютних операцій. Припустимо, що депозит становить 200 000 дол. США. На нього відкривається кредитна лінія у розмірі 10 мільйонів дол. США.

На здійснення операції беремо не всю суму, а, наприклад, 10 % і купуємо 1 000 000 дол. США проти швейцарського франка за курсом 14 146 (тобто продаємо 1 414 600 швейцарських франків). Протягом наступної доби (з 11-ї ранку поточного дня до 14-ї години наступного дня) курс коливався в межах 14 140 до 14 323, і в намічену нами годину він досяг максимуму — 14 300. Ми продали 1 000 000 дол. США і купили відповідно 1 430 000 швейцарських франків.

Прибуток склав:

Купівля 1 000 000 • 1,4146 = 1 414 600 швейцарських франків.

Продаж 1 000 000 • 1,4300 = 1 430 000 швейцарських франків.

Наш прибуток склав 1 430 000 - 1 414 600 = 15 400 швейцарських франків.

або 15 4007 1,4300 = 10 769 американських доларів.

Отже, ми використовували лише 10 % від наданої кредитної лінії і на депозит у 200 000 дол. США за добу отримали прибуток 10 769 дол., тобто понад 5,4 %.

Годинний графік USD/CHF. У разі падіння долара нижче 1,04146 стоп-лосс (обмеження втрат) був установлений на рівні 1,4126. Максимальні втрати при цьому склали б 2000 швейцарських франків (1416 дол. США), або близько 0,7 % від депозиту.

Опціони. Опціони стали дуже популярною формою спекуляції з цінними паперами буквально за останні 5—10 років. Опціон, або, як іноді переводять цей термін, операція з премією, — це купівля не самих цінних паперів, а права на їх придбання або продаж за заздалегідь обумовленою ціною протягом певного часу — від кількох тижнів до 9 місяців. Найбільш поширений термін опціону — 3 місяці. Виокремлюють опціон покупця (право купити), опціон продавця (право продати) і подвійний, або стелажний, опціон, що включає і перше, і друге. Опціони покупця і продавця відображають психологію «бика» і «ведмедя». Перший — з розрахунком на підвищення курсу цінних паперів, другий — з розрахунком на пониження.

Припустимо, що акції компанії, котрі цікавлять гравця, котируються в серпні по курсу 50 дол. за акцію. Придбавши опціон покупця строком на 3 місяці, він отримає право купити їх за цією ціною у будь-який час протягом серпня-жовтня. За це право він платить так звану опційну премію, скажімо, з розрахунку 5 дол. за акцію. Отже, набуваючи опціону на повний лот (100 акцій), оп вкладає 500 дол. Якщо протягом тримісячного періоду ціна акції компанії зросте з 50 дол. до 55, то операція буде для покупця невигідною. Різниця між початковою і кінцевою цінами одного лота складе всього 500 дол. (5500 дол. мінус 5000 дол.). Але гравець уже вклав у опціон 500 дол. Якщо ж ціна за акцію підніметься ще вище, скажімо до 57 дол., то гравець уже має право розраховувати на прибуток.

Наприклад, він може реалізувати своє право на купівлю акцій і придбати їх за 5000 дол. за ринкової ціни в 5700 дол. Тоді його прибуток, з урахуванням плати за покупку самого опціону, складе 200 дол. (5700 мінус 5000 і мінус 500), тобто лише 3,6 % на вкладений капітал. Але він може вчинити інакше і продати свій опціон на опціонному ринку з урахуванням збільшеного курсу акцій. У даному прикладі гравець цілком може розраховувати на

700 дол. (7 дол. за акцію). Його чистий прибуток дорівнюватиме тим же 200 дол. (700 дол. мінус 500). Але норма прибутку на вкладений капітал у 500 дол. складе 40 %.

Опціон продавця є протилежністю опціону покупця. Це операція, що дає право продати акції за обумовленою ціною протягом певного періоду. Операція має сенс за умови, що ціна обумовлених у контракті акцій знижуватиметься.

Скажімо, договір дає право на продаж повного лота акцій певної компанії протягом тримісячного періоду по 500 дол. за акцію. Хай опціонна премія, як і в попередньому прикладі, становить 5 дол. за акцію. Іншими словами, купівля опціону продавця обійдеться в тих самих 500 дол. Якщо ринкова ціна акції впала до 40 дол., опціон може бути проданий на опціонному ринку і принесе прибуток у 500 дол. (1000 дол. — виграш від падіння курсу акцій мінус вартість опціонного контракту в 500 дол.).

Третій вид опціону, подвійний, означає одночасне придбання права купити акції за обумовленою ціною, так і права продати їх за тією самою ціною протягом певного періоду. Подвійний опціон застосовується, коли очікується різке коливання цін на акції даного підприємства, але немає ясності ні щодо періодичності, ні щодо напряму цих коливань. Так, якщо ціна акції різко зросте, вигоду надає право покупки акції за договірною, нижчою ціною. Потім, якщо ціна різко падає, прибуток надає контракт на право продажу за обумовленою ціною, якщо вона стає вище ринкової.

Опціони на акції торгуються на таких біржах: American Stock Exchange (AMEX), Chicago Board Options Exchange (СВОЕ), Pacific Stock Exchange (PSE), Philadelfia Stock Exchange (PHLX). Операції на опціони за індексами проводяться на: American Stock Exchange (AMEX), Chicago Board Options Exchange (СВОЕ), Pacific Stock Exchange (PSE), Philadelfia Stock Exchange (PHLX). Валютні опціони торгуються на Philadelfia Stock Exchange (PHLX).

Інформаційно-торгова система. Основною метою наших нових програмних продуктів є забезпечення інформаційного, аналітичного і торгового сервісу для клієнтів. За допомогою нашої системи ви дістаєте прямий доступ до всіх біржових майданчиків і ринків світу. Фахівці компанії створили ці програми для того, щоб забезпечити своїх клієнтів не дорогим, але якісним доступом до світової біржової і банківської системи.

Споживачам пропонуються найсучасніші інформаційні технології і програмні продукти. Killiney Investments пропонує своїм абонентам повний спектр інформаційно-аналітичних послуг. При

цьому якість і оперативність інформації виявляються однаковими і для невеликого дилінгового центру з кількома торговими терміналами, і для великої компанії з десятками робочих місць дилерів. Популярність програмних продуктів нашої компанії зумовлена цілою низкою чинників. Звичайно, не останню роль відіграє доступність і розумна цінова політика — наші ціни на аналогічні сервіси інших компаній значно нижчі. Крім того, використання мережі Internet значно здешевлює вартість каналів зв’язку, необхідних для отримання інформації, що є особливо привабливим для клієнтів.

Серед наших клієнтів ви знайдете банки, брокерські й дилін- гові компанії, а також приватних інвесторів.

TradeDesk — це інформаційно-торгова система для отримання інформації з фінансових ринків і здійснення операцій через мережу Internet.

Завантаживши клієнтську частину програми, ви підключаєтеся до одного із серверів компанії і отримуєте: інформацію про котирування різних ринкових інструментів, міжбанківських котирувань ринку Forex, котирування за ф’ючерсними контрактами; дані про ціни на опціони; інформацію за індексами (S&P, NASDAQ, NIKKEI, RUSSEL, MIDCAP і багато ін.), інформацію про ціни на акції різних компаній, можливість здійснення операцій через Internet, підключившись до одного з наших брокерів. TradeDesk підтримує повний спектр ринкових інструментів: опціони, ф’ючерси, акції, спот-угоди, облігації, фінансові новини, необхідні для правильної оцінки тенденцій розвитку подій у світі, аналізу і прогнозу їх розвитку.

Дані надходять від провідних бірж і банків Америки, Азії, Європи та миттєво передаються клієнтам, підключеним до системи через спеціальну мережу серверів. Використовуючи різних провайдерів Internet і загальну систему серверів для підключення клієнтів, ми забезпечуємо максимальну надійність зв’язку для передачі біржової інформації та проведення операцій.

Для здійснення операцій програма підтримує систему ордерів (Market, Stop, Limit й ін.), за допомогою якої клієнт віддає накази брокерові через Internet щодо купівлі або продажу вибраного активу. Заповнений ордер миттєво передається від клієнта до брокера і виконується ним. При цьому від брокера до клієнта надсилається підтвердження про проведену операцію.

У TradeDesk вбудована on-line система звітності. У ній відображаються всі операції, що проводяться клієнтом за весь період часу. Це дозволяє повністю виключити помилки, які виникають

під час роботи звичайного бек-офісу. Відразу після проведення Операції клієнт має можливість отримати звіт (statement), оцінити свої відкриті позиції, залишки на рахунках і багато іншого.

Слід зазначити, що у реальній торгівлі передача інформації до клієнта і назад відбувається з використанням спеціальних алгоритмів шифрування, що забезпечує конфіденційність даних, які передаються, і захищає систему від несанкціонованого доступу.

Для того щоб використовувати систему TradeDesk, клієнтові необхідна робоча версія програми. TradeDesk надається клієнтам безкоштовно.

Хочемо звернути вашу увагу, що для наших клієнтів вартість інформаційно-торгового сервісу, пропонованого компанією, складається тільки з ціни на підключення до Internet. Ціна аналогічного сервісу в інших компаній, що використовують виділені або супутникові канали зв’язку, у десятки разів вища.

TechAnalyst — це програма технічного аналізу, розроблена як частина інформаційно-торгової системи TradeDesk. Основна мета розробки — дати клієнтам по-справжньому гнучку і зручну програму технічного аналізу, що працює через Internet.

Основні риси TechAnalyst:

Розвинені графічні можливості

—подання даних у вигляді лінійних, стовпчастих (open/high/low/close і high/low/close) графіків і так званих свічок,

—гнучке налагодження за тимчасовими періодами (тіки, хвилини, години, дні, тижні, місяці);

*—установлення часу торгових сесій;

—можливість суміщення кількох графіків у різних масштабах на одній шкалі.

Підтримка історичної бази даних. Система має дані за останні десять років.

Відновлення тих, що не дістають даних при завантаженні програми. У разі, якщо ваш комп’ютер був вимкнений і база даних на ньому не оновлювалася, то після підключення до інформаційного сервера компанії дані на вашому комп’ютері будуть автоматично відновлені.

Отримання даних про котирування по каналах Internet

Отримання даних від будь-яких джерел тих, що підтримують обмін даними по DDE (Dynamic Date Exchange).

Зручний і інтуїтивно зрозумілий, призначений для користувача інтерфейс. Використання так званого gesture інтерфейсу, що дозволяє вводити команди (масштабування, переміщення, копіювання й ін.) малюючи їх символи мишею на екрані.

Можливість розділення вікна на необмежену кількість частин для виведення різних індикаторів. Усі частини динамічно пов’язані з графіком. Зручна панель інструментів (toolbar), що забезпечує доступ до найчастіше використовуваних команд. Створення й збереження необмеженої кількості всіляких схем розташування і розмірів вікон на екрані. Великий набір інструментів комп’ютерного аналізу (технічних індикаторів). Перерахунок та оновлення всіх графіків і індикаторів у реальному часі під час вступу кожного нового котирування. Лінії трендів, що зберігаються при зміні тимчасових інтервалів, що відображаються на графіках даних.

Коментар: Інтернет-компанії, що дають можливість торгувати на фінансових ринках, можуть заробляти різними способами. Найбільш прості з них такі: стягнення комісій за проведені операції у вигляді % від операції або фіксованої суми; надання кредитного плеча у співвідношенні 1 : 50 або навіть 1 100 до вели

чини депозиту та отримання кредитного відсотка на величину, що перевищує розмір депозиту; розміщення клієнтських депозитів на терміновий внесок або купівля на них високодохідних активів; надання програмного забезпечення за плату, платне надання аналітичних довідок і інформації.

Проте, враховуючи жорстку конкуренцію на ринку високих технологій, до яких належить і Інтернет-трейдинг, компанії поступово відмовляються від подібної форми отримання доходів.

Завдання.

Уважно прочитавши інформацію про компанію, відповідайте на такі запитання:

1. Як ця компанія гарантовано заробляє гроші?

2. Які ризики є у компанії і як ними потрібно управляти?

3. Як вписується робота даної компанії в українське валютне законодавство?

4. Які перспективи даного бізнесу, чи зможе він у перспективі витіснити традиційний міжбанк?

Відповідаючи на запитання, майте на увазі, що:

• Компанія передає клієнтові інформацію про стан ринків безкоштовно

• Програмне забезпечення безкоштовне для клієнта

• Плати за кредитне плече немає аж до дати валютування

Клієнт здійснює операції за поточним інформаційним котируванням (розмір спреда не збільшується по відношенню до поточного спреду на ринку), комісій немає ні в якій формі. Національний виграш можна отримати на банківський рахунок або у

Чуб О. О.

______ 164 [

вигляді готівки у валюті чи будь-якій іншій по курсу НБУ на дату платежу. Збиток списується з депозиту. Мінімальний розмір депозиту становить 5000 доларів США і його у будь-який момент можна отримати назад.

6.4. Дебати

Тема. Валютний курс — фіксований чи плаваючий?

Тема. Валютна інтервенція як ефективний інструмент впливу на валютний курс.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 6. Валютний ринок та валютні системи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -