<<
>>

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика

7.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Проблеми визначення грошової бази у національній економіці.

Тема. Проблема впливу небанківських фінансових посередників на формування грошово-кредитного мультиплікатора.

Тема. Взаємодія пропозиції грошей та грошово-кредитної політики.

Лекція-візуалізація

Тема. Загальна модель формування пропозиції грошей.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Цінні папери Уряду: призначення та практика використання в Україні.

Тема. Грошово-кредитний мультиплікатор.

Тема. Формування грошово-кредитного мультиплікатора під впливом політики центрального банку.

Лекція — прес-конференція

Тема. Роль центрального банку у формуванні грошової бази:

• активи Національного банку України

• пасиви Національного банку України.

Лекція-консультація

Тема. Формування пропозиції грошей: теорія та практика.

Лекція-діалог або лекція-бесіда

Тема. Взаємозв’язок діяльності уряду та пропозиції грошей.

Лекція-дискусія

Тема. Влив комерційних банків на рівень грошово-кредитного мультиплікатора.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Роль обов’язкового резервування у розвитку економіки. Тема. Зобов’язання НБУ перед МВФ — національні реалії. Тема. Державний бюджет України та його вплив на розмір пропозиції грошей.

7.2. Семінарські заняття Міждисциплінарні семінари

Тема. Повноваження органів влади у формуванні пропозиції грошей.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми формування грошової бази центральним банком. Тема. Особливості впливу на формування грошово-кредитного мультиплікатора небанківських фінансових установ.

Тематичні семінари

Тема. Вплив розміру грошово-кредитного мультиплікатора на темпи розвитку економіки.

Орієнтаційні семінари

Тема. Нестабільність законодавства про державний бюджет та його вплив на формування пропозиції грошей.

Системні семінари

Тема.

Система формування пропозиції грошей: зарубіжний та вітчизняний досвід.

Тема. Методологічні засади формування монетарної політики держави.

7.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

У групі вибирається ведучий та три судді, останні відслідковують правильність дій учасників гри та визначають найактивніших учасників. Інші студенти по черзі витягують рольові картки — «Банк», «Небанківські фінансові установи», «Уряд», «Центробанк». Сформовані таким чином групи «Банк» та «Небанківські фінансові установи» реалізують модель бізнес-поведінки з урахуванням впливу їхніх дій на грошово-кредитний мультиплікатор. Групи «Уряд» та «Центробанк» діють відповідно до ситуації, що виникла у результаті бізнес-кроків двох інших груп, маючи на меті підтримання стабільності економіки країни. Найактивніші учасники отримують позитивні оцінки.

Завдання 2.

У групі вибирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Запитання:

1. Грошово-кредитний мультиплікатор — це...

a) частота, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей (гривня, долар тощо) використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період (рік, квартал, місяць);

b) маса готівки, яка перебуває поза банками, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб;

c) специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності;

d) процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) для кредитування банками клієнтів на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли до банку ззовні.

2. Вільний резерв — це...

a) процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) для кредитування банками клієнтів на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли до банку ззовні;

b) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій;

c) частина резервів, яка бронюється на вимогу та за нормативами центрального банку і не може бути використана для активних операцій банку.

3. Обов’язковий резерв — це...

a) процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) для кредитування банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли до банку ззовні;

b) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій;

c) частина резервів, яка бронюється на вимогу та за нормативами центрального банку і не може бути використана для активних операцій банку.

4. Активи НБУ — це...

a) вкладення коштів, якими розпоряджається банк, за певним призначенням;

b) джерела надходження в розпорядження НБУ коштів;

c) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.

5. Пасиви НБУ — це...

а) вкладення коштів, якими розпоряджається банк, за певним призначенням;

b) джерела надходження в розпорядження НБУ коштів;

c) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.

6. Дефіцит державного бюджету — це...

a) перевищення урядових витрат над законодавчо визначеними державними доходами;

b) перевищення законодавчо визначених державних доходів над урядовими витратами;

c) дохід від емісії казначейством боргових зобов’язань зі статусом законних платіжних засобів.

7. Сеньйораж — це...

a) перевищення урядових витрат над законодавчо визначеними державними доходами;

b) перевищення законодавчо визначених державних доходів над урядовими витратами;

c) дохід від емісії казначейством боргових зобов’язань зі статусом законних платіжних засобів.

8. Купівля валюти НБУ на валютному ринку...

a) зменшує грошову базу

b) збільшує грошову базу

c) не впливає на розмір грошової бази.

9. Купівля валюти НБУ на валютному ринку...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

10. Купівля валюти НБУ на валютному ринку...

a) зменшує резерви

b) збільшує резерви

c) не впливає на резерви.

11. Продаж валюти НБУ на валютному ринку...

a) зменшує грошову базу

b) збільшує грошову базу

c) не впливає на розмір грошової бази.

12. Продаж валюти НБУ на валютному ринку...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

13. Продаж валюти НБУ на валютному ринку...

a) зменшує резерви

b) збільшує резерви

c) не впливає на резерви.

14. Збільшення обсягів операцій рефінансування банків...

a) зменшує грошову базу

b) збільшує грошову базу

c) не впливає на розмір грошової бази.

15. Зменшення обсягів операцій рефінансування банків...

a) зменшує грошову базу

b) збільшує грошову базу

c) не впливає на розмір грошової бази.

16. Збільшення обсягів операцій рефінансування банків...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

17. Зменшення обсягів операцій рефінансування банків...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

18. Зростання норми обов’язкового резервування депозитів...

a) зменшує грошово-кредитний мультиплікатор

b) збільшує грошово-кредитний мультиплікатор

c) не впливає на розмір грошово-кредитного мультиплікатора.

19. Зменшення норми обов’язкового резервування депозитів...

a) зменшує грошово-кредитний мультиплікатор

b) збільшує грошово-кредитний мультиплікатор

c) не впливає на розмір грошово-кредитного мультиплікатора.

20. Зростання норми обов’язкового резервування депозитів...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

21. Зменшення норми обов’язкового резервування депозитів...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

22. Зростання облікової ставки...

a) зменшує грошову базу

b) збільшує грошову базу

c) не впливає на розмір грошової бази.

23. Зменшення облікової ставки...

a) зменшує грошову базу

b) збільшує грошову базу

c) не впливає на розмір грошової бази.

24. Зростання облікової ставки...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

25. Зменшення облікової ставки...

a) зменшує масу грошей (МІ)

b) збільшує масу грошей (МІ)

c) не впливає на масу грошей (МІ).

Завдання 3.

У групі вибирається ведучий та три судці. Група поділяється на три підгрупи, кожній з яких роздається завдання, на вирішення якого є 5 хв та 3 хв на презентацію результатів. Судді стежать за дисципліною та контролюють повноту і правильність відповіді. Група, яка правильно вирішить завдання, отримує позитивні оцінки.

Завдання для першої групи. У країні А грошова база становить

150.0 млрд гр. од., норма обов’язкового резервування — 8 %, готівка поза банками — 95,00 млрд гр. од., обов’язкові резерви —

24.0 млрд гр. од., вільні резерви — 20,00 млрд гр. од., депозити —

300.0 млрд гр. од. Розрахувати обсяг реальної пропозиції грошей.

Завдання для другої групи. У країні Б грошова база становить

300.0 млрд гр. од., норма обов’язкового резервування — 16 %, готівка поза банками — 190,00 млрд гр. од., обов’язкові резерви —

96.0 млрд гр. од., вільні резерви — 40,00 млрд гр. од., депозити —

600.0 млрд гр. од. Розрахувати обсяг реальної пропозиції грошей.

Завдання для третьої групи. У країні В грошова база становить 450,00 млрд гр. од., норма обов’язкового резервувашш — 24 %, готівка поза банками — 285,00 млрд гр. од., обов’язкові резерви —

120.0 млрд гр. од., вільні резерви — 60,00 млрд гр. од., депозити —

900.0 млрд гр. од. Розрахувати обсяг реальної пропозиції грошей.

Завдання 4.

У групі вибирається ведучий та три судді. Група поділяється на три підгрупи, кожній з яких роздається завдання, на вирішення якого є 10 хв та 3 хв на презентацію результатів. Судді стежать за дисципліною та контролюють повноту і правильність відповіді.

Група, яка правильно вирішить завдання, отримує позитивні оцінки.

Завдання для груп. У 2006—2007 роках українські фінустано- ви могли дозволити собі нарощувати обсяги кредитування — вони мали доступ до відносно дешевих закордонних позик. За два роки банківська система отримала $ 24,9 млрд іноземних кредитів.

Приплив великого іноземного капіталу збільшив гривневу грошову масу в країні: фінустанови конвертували західні кредити у нацвалюту. 2007 року міжнародні резерви Нацбанку поповнилися на $ 14,9 млрд (або 75,2 млрд грн.). Унаслідок високої ліквідності української фінансової системи ставки за кредитами у гривні на міжбан- ку знизилися до 1,5—2 % річних — банки позичали гроші один в одного практично задарма. При цьому обсяг готівки на руках у населення збільшився на 48,2 % — до $ 21,9 млрд (у 2006-му грошова маса поза банками зросла на 24,5 %—до $ 15 млрд).

Великі вливання закордонного капіталу у фінансову систему, збільшення обсягів готівки і кредитування пришвидшили інфляцію: у 2007 р. ціни зросли на 16,6 % проти 11,6 % у 2006-му. З початку 2008 року подорожчання становило 13,1 %. Оскільки зростання споживчих цін зумовлене, зокрема, і монетарними чинниками, Нацбанк був змушений підіграти уряду в боротьбі з інфляцією.

Питання для обговорення.

1. Причини виникнення описаної ситуації в економіці.

2. Наслідки зростання грошової маси в обороті.

3. Методи скорочення грошової маси.

7.4. Дебати

Тема. Роль та значення золотовалютних резервів у сучасній економіці.

Тема. Вплив банків та небанківських фінансових установ на грошово-кредитний мультиплікатор.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -