<<
>>

Валютний ринок

Розглядаючи механізм функціонування валютних відносин, важливо з\'ясувати суть валютного ринку як системи різноманітних економічних і організаційних відносин, які потребують обміну і використання іноземної валюти.

В структурі валютного ринку взаємодіє розгалужена мережа фінансово-кредитних інститутів і механізмів, за допомогою яких забезпечується купівля і продаж іноземних валют.

Ось чому категорія «валютний ринок» - поняття збірне. Під цим розуміється значна кількість національних, міжнародних і світового ринків та їх операцій. Їх економічним змістом є забезпечення потреб врівноваження попиту і пропозиції валют, а основними функціями є:

Вказані функції реалізуються через валютні операції, під якими розуміються будь-які платежі, що пов\'язані з переміщенням валютних цінностей між суб\'єктами валютного ринку.

Схема класифікації операцій валютного ринку в залежності від критеріїв має такий вигляд:

Операції валютного ринку можна класифікувати за:

1. терміном здійснення платежу: касові, строкові;

2. механізмом здійснення - спот, форвардні, ф\'ючерсні, опціонні;

3. цільовим призначенням - з метою отримання валюти, страхування, отримання прибутку;

4. формою здійснення - безготівкові, готівкові;

5. масштабами - оптові, роздрібні.

Валютний ринок має свою інфраструктуру. Залежно від механізму організації торгівлі валютний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий.

Класифікація валютних ринків

За сферою поширення Відносно валютних обмежень За видами валютних курсів За рівнем організованості
Міжнародний Вільний 3 одним режимом Біржовий
Внутрішній Регульований 3 подвійним режимом Позабіржовий
Світові регіональні ринки Внутрішні регіональні ринки

Біржовому ринку властива організована торгівля валютою на біржі, яка діє як майданчик зосередження пропозиції і попиту на валюту в один і той же час.

Будучи посередником, валютна біржа є некомерційним підприємством, проте за свої послуги стягує вагому комісійну винагороду. Значно дешевшими стають прямі контакти між продавцями й покупцями валюти. А швидкість проведення небіржових валютних операцій стимулює прискорений розвиток позабіржової торгівлі.

Класифікація напрямів валютних операцій

Переказ валютних коштів Переміщення капіталу для його приросту Спекулятивні операції Збереження здатності капіталу приносити дохід
Кредитні картки Депозити Трастові операції Страхування за допомогою валютних застережень
Дебетові картки Вклади Операції своп Страхування за допомогою форвардних операцій
Банківський переказ Фінансовий кредит Репорт Хеджирування за допомогою форвардного контракту
Документарне інкасо Фінансовий кредит Депорт
Документарний акредитив Факторинг Операції з курсовими різницями
Розрахунки відкритим рахунком Форфетування Конверсія валют
Розрахунки чеками (розрахунковими, дорожніми єврочеками) Кредит за відкритими рахунками Валютний арбітраж Акцептний кредит
Трансферт вексельний Кредит врахування Процентний арбітраж Ф\'ючерсні операції
Валютна спекуляція Овердрафт «Ліга енд леге»

В Україні з початку 2000 р. Українська міжбанківська валютна біржа перестала здійснювати операції з валютою.

Вся торгівля зосередилась у міжбанківському валютному ринку, на якому комерційні банки безпосередньо купують і продають валюту за свій рахунок чи за дорученням клієнтів, які є кінцевими покупцями та продавцями. А в секторі біржового ринку поступово зосереджуються переважно окремі ф\'ючерсні й опціонні операції, що потребують централізованого механізму реалізації, яким є біржа.

Класична валютна біржа - офіційно оформлений ринок, на якому відбувається торгівля валютами на основі попиту і пропозиції.

Членами валютної біржі можуть бути лише банки, яким надана ліцензія на проведення валютних операцій, або фінансові установи, яким законодавчо надане право на ведення валютних операцій.

Проблема збалансування попиту і пропозиції валют і забезпечення стабільності національних грошей здійснюється валютним регулюванням. Для прискорення процесу входження економіки України до світового ринку здійснено ряд заходів з метою досягнення режиму конвертованості гривні за поточними операціями, лібералізується порядок проходження платежів у іноземній валюті, вдосконалено порядок відкриття рахунків іноземними інвесторами, здійснюються заходи щодо лібералізації режиму валютного ринку та зняття валютних обмежень. Водночас повільні темпи структурної перебудови економіки і недосконала правова база ще вимагають ефективного контролю за валютними операціями, що пов\'язані з рухом капіталу і доступом нерезидентів на валютний ринок України, а також за зовнішньоекономічною діяльністю суб\'єктів господарської діяльності, пов\'язаною з використанням іноземної валюти на території України і використанням вимог валютного законодавства. Важливими формами валютного контролю стали ліцензування та контроль за отриманням і використанням резидентами іноземних кредитів, ліцензування права роботи комерційних банків України з валютними цінностями.

Валютне регулювання - це сукупність заходів, що реалізуються міжнародними організаціями, державою у сфері валютних відносин.

На міжнародному рівні функцію регулювання міжнародних валютних відносин здійснює МВФ, який у своїх діях керується статутом, ухвалами й домовленостями. Міжнародними органами валютних відносин є Міжнародний банк реконструкції й розвитку та інші міжнародні фінансово-кредитні організації. На державному рівні регулювання визначається законодавчими актами кожної країни.

Центральний банк виконує функції нагромадження і управління валютними резервами та проводить операції їх розміщення, визначає сфери і порядок обігу іноземної валюти в країні, визначає курс національної грошової одиниці, встановлює правила і надає ліцензії комерційним банкам на право ведення операцій з валютними цінностями, організує механізм обліку валютних операцій та валютний контроль. Міністерству фінансів належать функції формування бюджетної політики щодо валютних цінностей, формування і використання валютного фонду, регулювання платіжного балансу. Інші національні органи валютного контролю (Державна податкова адміністрація, Державний митний комітет, Міністерство зв\'язку) контролюють процес повноти сплати податків, переказу валюти, вивезення і ввезення золота, валюти тощо.

Отже, в Україні механізм валютного регулювання охоплює сукупність заходів Національного банку, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, інших органів валютного контролю у сфері валютних відносин.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Валютний ринок:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -