<<
>>

Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність

  1. Сутність і структура суспільного виробництва. Процес суспільного виробництва та його еволюція
  2. Фактори виробництва та їх взаємодія
  3. Економічна ефективність суспільного виробництва, її показники

Виробництво як основа життя та розвитку суспільства.

Зміст і структура суспільного виробництва. Прості моменти процесу праці. Процес праці та процес виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Еволюція суспільного виробництва. Сукупний суспільний продукт, його структура і показники, що його вимірюють.

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв\'язок. Продуктивні сила і виробничі відносини. Засоби виробництва: предмети праці, засоби праці. Робоча сила та технологія виробництва. Виробничі та економічні відносини. Соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-економічні відносини. Поділ праці, спеціалізація, кооперація зв’язків у виробництві.

Ефективність суспільного виробництва та її основні економічні (продуктивність праці, фондомісткість, матеріалоємність, фінансова стійкість та ін.) та соціальні показники. Виробнича функція. Суспільне виробництво і відтворення (просте, звужене, розширене). Економічний ріст.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -