<<
>>

Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку

  1. Економічні потреби та виробничі можливості суспільства
  2. Економічна система: поняття та основні типи
  3. Власність та її роль в економічному розвитку суспільства
  4. Проблеми економіки природокористування

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура.

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Економічний закон зростання потреб. Формування потреб. Ієрархія потреб за Маслоу. Суперечність між суспільними потребами й економічними ресурсами суспільства. Поняття ресурсів та їх обмеженості. Вибір альтернатив ефективного використання обмежених ресурсів та виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей. Економічні інтереси, їх сутність та суб\'єкти. Економічний статус, мотиви економічної поведінки людини. Засоби впливу на економічні інтереси. Взаємозв\'язок інтересів і потреб. Єдність і суперечності інтересів економічних суб\'єктів та шляхи їх розв\'язання.

Економічна система, її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Типи й еволюція економічних систем. Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Етапи розвитку та гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу.

Власність як економічна категорія. Місце та роль власності в економічній системі. Власність та право власності. Суб\'єкти та об\'єкти власності. Нові об\'єкта власності. Види і форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в ринковій економіці.

Людина в економічній системі як виробник, суб\'єкт виробничих відносин, кінцева мета суспільного виробництва. Закони обмеження природних ресурсів, зниження енергетичної ефективності природокористування, падіння природноресурсного потенціалу.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -