<<
>>

1. Економічна сутність і основи організації фінансів підприємств

Основу фінансової системи складають фінанси підприємств. При їх участі створюється основна частина вартості сукупно суспільного продукту – ВВП.

Фінанси підприємств являють собою сукупність економічних відносин, які зв’язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів і доходів підприємств, а також із контролем за формуванням, розподілом і використанням цих фондів і нагромаджень.

Об’єктом розподільних відносин, які виникають в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства виступає виручка від реалізації товарів і послуг.

Можна виділити три рівня цих відносин.

I рівень – внутрішні відносини – це перерозподільні процеси, пов’язані із формуванням фонду відшкодування і відокремлення валового доходу підприємства.

II рівень – внутрішні відносини другого роду – це перерозподільні процеси, пов’язані із формуванням фонду оплати праці і відокремлення чистого доходу підприємства.

III рівень – зовнішньо розподільні відносини – це економічні відносини щодо розподілу чистого доходу і формування валового прибутку.

Зовнішні відносини:

з іншими підприємствами і організаціями щодо поставки сировини, матеріалів, реалізації продукції, надання послуг;

з банківською системою щодо розрахунку за послуги при отриманні і погашенні кредитів, покупці і продажу валюти і інші операції;

із страховими компаніями щодо страхування комерційних і фінансових ризиків;

з товарно-сировинними і фондовими біржами щодо операцій з виробничими і фінансовими активами;

відносини з податковою службою щодо сплати податків і інших платежів;

з інвестиційними компаніями і фондом держмайна по приватизації;

відносини з аудиторською службою.

Графічно ці відносини можна відобразити такою схемою:

I рівень

Розподіл

----------------------------------------------------------------------------

II рівень

Перерозподіл

------------------------------------------------------------------------------

III рівень

Зовнішній

розподіл Собівартість

Рис. 8.1. Схема розподільних відносин на підприємстві.

Головні принципи розподілу грошових надходжень:

першочергове виконання фінансових забов’язань перед державою вцілому - відрахування до бюджету (ПДВ і А);

максимальне забезпечення потреб розширеного відтворення (відрахування в фонд амортизації);

спрямування частини доходу на матеріальне стимулювання працюючих (відрахування в ФОП);

спрямування частини прибутку на задоволення соціальних потреб.

Рівні відрахування суб’єктів господарювання.

?рівень (першочергові відрахування) складаються із непрямих податків: ПДВ і Акцизу.

??рівень  (другої черги відрахування) – виплати із чистої виручки

???рівень (третя черга) – виплати з обсягу ФОП:

до Пенсійного фонду;

до Державного фонду страхування від безробіття;

до Державного фонду  соціального захисту.

ІV рівень– платежі четвертої черги з чистого доходу

V рівень   – платежі п’ятої черги складаються  з податків від валового прибутку

На організацію фінансів підприємств перш за все впливають галузеві особливості, котрі пов’язані з двома параметрами:

характером витрачаємої праці;

організаційними формами управління.

Усе народне господарство в залежності від характеру витрачаємої праці  поділяється на дві великі сфери: матеріальне виробництво й нематеріальне виробництво.

Основу організаційної структури матеріального виробництва створюють підприємницькі (комерційні) організації, що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів.

Непідприємницькі (некомерційні) структури, існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави складають основу управління нематеріального виробництва.

Фінанси підприємств виконують такі задачі:

створення фінансових ресурсів для розвитку підприємства;

покращення фінансового стану підприємства;

підвищення рентабельності виробництва;

пошук оптимального варіанту управління;

фінансова підтримка нових прогресивних технологій, вдосконалення виробництва продукції.

Фінанси підприємств виконують такі функції:

розподільну;

контрольну.

              Розподільна функція зв\'язана з формуванням і використанням грошових фондів і доходів.

              Контрольна функція здійснюється через контроль за виробництвом, розподілом й використанням грошових фондів і доходів.

<< | >>
Источник: Голуб Воловимир Маркович. Фінанси: Опорний конспект лекцій.- Чернігів - ЧДІЕУ,2001.- 123с.. 2001

Еще по теме 1. Економічна сутність і основи організації фінансів підприємств:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -