<<
>>

Голуб Воловимир Маркович. Фінанси: Опорний конспект лекцій.- Чернігів - ЧДІЕУ,2001.- 123с.. 2001

У опорному коспекті лекцій досліджуються теоретичні аспекти загальної теорії фінансів як об`єктивної сукупності обмінно-розподільних відносин. Розкривається економічна сутність, функції і роль фінансів як на макро - так і мікрорівнях в умовах переходу  до ринкової економіки. Висвітлюється діалектичний зв`язок між фінансовими категоріями, етапи становлення фінансової політики в Україні. Показується внутрішня об`єктивна будова й суб`єктивна структура управління фінансовою системою та охарактеризовані сфери і ланки фінансових відносин. Досліджені принципи та концепції  теорії оподаткування, фінансові моделі кредитних відносин та економічна сутність фінансової категорії страхування. Особливістю опорного конспекту є те, що основні проблеми фінансової науки розкриваються у формі структурно-логічних схем. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю і завданнями для самоперевірки. Зміст конспекту відповідає учбовій програмі для студентів економічних спеціальностей.

<< | >>
Тема 1 Предмет і метод курса “Фінанси
Сутність та функції фінансів.
Фінансова система України
Фінансова політика і фінансовий механізм
Державні доходи
Податки. Податкова система України
Державні витрати
Фінанси підприємства
Державний БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
СТРАХУВАННЯ.

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

 1. Неизвестный. Ответы на вопросы к экзамену по курсу «Финансы» - 2015 год
 2. Неизвестный. Лекции по финансам 2013 - 2013 год
 3. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 4. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 5. Мандражицкая Марина Владимировна. Финансы. Лекции. 2013 - 2013 год
 6. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 7. Неизвестный. Суть і призначення фінансів. Фінансова система України. 2013 - 2013 год
 8. Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013 - 2013 год
 9. Неизвестный. Финансы непроизводственной сферы. Лекция. 2013 - 2013 год
 10. И.Г. Горловская. ЛЕКЦИИ «ФИНАНСЫ» (для всех форм обучения) Редакция 1 2012/2013 учебный год Омск -2012 - 2012 год
 11. Григорий Марченко. Финансы как творчество: хроника финансовых реформ в Казахстане 2012 - 2012 год
 12. Неизвестный. Лекции по финансам и кредиту 2012 - 2012 год
 13. Неизвестный. Финансы. Лекции. 2012 - 2012 год
 14. Неизвестный. Лекции по финансам. 2012 - 2012 год
 15. Неизвестный. Лекции по финансам. 2011 - 2011 год
 16. Петр Алексеевич Жданчиков. Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками 2010 - 2010 год
 17. Гладковская, Е.Н.. Финансы:  учебное пособие / Е.Н. Гладковская. – Москва: Издательство КноРус,2010. – 296 с. - 2010 год
 18. Неизвестный. Лекции по финансам и кредиту. 2010 - 2010 год
 19. Неизвестный. Понятие и виды финансов, 2010 - 2010 год
 20. Неизвестный. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСпо дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит», 2010 - 2010 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -