<<
>>

Характеристика товарного виробництва.

 1. Історично визначають два основні типи організації економіки:
 • натуральне господарство;
 • товарне господарство.

Перший тип - це така форма організації виробництва, за якою продукти виробляються для внутрішнього споживання з такими головними рисами:

 • відстала техніка і технологія виробництва;
 • малопродуктивна ручна праця;
 • відірваність економічних суб\'єктів;
 • безпосередній розподіл продуктів праці.

Другий тип - це така форма організації виробництва, за якою продукти виробляються для подальшого обміну на ринку з такими головними рисами:

 • розвинутий поділ праці;
 • економічна відокремленість суб\'єктів;
 • еквівалентність обміну;
 • використання грошей, тобто платність відносин;
 • наявність конкуренції.

Товарне виробництво можливо класифікувати за певними критеріями:

 1. За фактом використання грошей:
 • бартерне, тобто з прямим обміном товарів без посередництва грошового еквіваленту;
 • грошове тобто за обов\'язковою участю грошей.
 1. За складністю:
 • просте з поєднанням однією особою функцій виробника і власника, тобто без використання найманого труда при перевазі ручної праці;
 • підприємницьке з обов\'язковим залученням найманих робітників при значному розвитку інших чинників виробництва.
 1. За номенклатурою продукції:
 • зі стабільною номенклатурою при слабкому технологічному розвитку;
 • зі змінною номенклатурою при постійному оновлюванні технологій.

Товарне виробництво має довготривалу історію, проходить певні етапи

розвитку. Найвищою формою існування товарного господарства є ринкова система.

У сучасній науковій літературі, у політичних і законодавчих документах поняття "ринкове господарство" нерідко ототожнюють з такими поняттями, як "ринок", "ринкова економіка", "ринкова організація виробництва".

Ці поняття в цілому можна використовувати як тотожні для економічних систем, господарська діяльність яких ґрунтується на конкуренції.

В економічній системі ринкове господарство, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, які відбивають збалансування попиту і пропозиції, рівновагу вигоди для господарських суб\'єктів; з другого — воно генерує безперервність процесу відтворення, його цілісність. Виходячи з останнього, ринок є складовою, компонентом ринкового господарства. Ринкова економіка — це сфера прояву і відтворення відносин товарного виробництва.

Ринок є механізмом, за допомогою якого товарно-грошові відносини перманентно виявляються у господарському житті. Формуючи конкурентне середовище, ринок є ефективним організатором товарного виробництва.

Ринок як спосіб організації товарного виробництва можна зобразити у вигляді схеми, наведеної на рис. 2.

Схема ринкової економіки

Рис.2 - Схема ринкової економіки

Ринкова економіка передбачає необхідність чітких відповідей на запитання:

Що і в якому обсязі виробляти?

Які будуть витрати виробництва?

Для кого призначена вироблювана продукція?

Який життєвий цикл виробленого товару?

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Характеристика товарного виробництва.:

 1. Глава 9 ВИРОБНИЦТВО І ФІРМА. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. Фонди підприємства та їх рух у виробництві
 3. § 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Виробнича функція
 4. § 3. Результативність суспільного виробництва
 5. Тема 1.4. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція
 6. Порядок обрання та правила виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання та тематика контрольних робіт з дисципліни Порядок обрання студентом заочної форми навчання теми контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія»
 7. Залікові питання для студентів денної форми навчання та екзаменаційні питання для студентів заочної форми навчання
 8. Характеристика товарного виробництва.
 9. Попит та пропозиція. Механізм досягнення рівноваги.
 10. Глава 7. Теоретичні основи державних фінансів У чому полягає економічна характеристика поняття «державні фінанси»?
 11. 1.Сутність|сутність| товарного виробництва, його характеристика.
 12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 13. 10.3. Характеристика та становлення грошової системи України.
 14. Характеристика і структура грошового обороту
 15. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 16. 2.2. Визначення, класифікація та характеристика факторів відтворення тіньових відносин у сфері погашення податкового боргу
 17. 2.1 Характеристика соціально-економічного розвитку Одеси в дореформений період
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -