<<
>>

Характеристика товарного виробництва.

 1. Історично визначають два основні типи організації економіки:
 • натуральне господарство;
 • товарне господарство.

Перший тип - це така форма організації виробництва, за якою продукти виробляються для внутрішнього споживання з такими головними рисами:

 • відстала техніка і технологія виробництва;
 • малопродуктивна ручна праця;
 • відірваність економічних суб\'єктів;
 • безпосередній розподіл продуктів праці.

Другий тип - це така форма організації виробництва, за якою продукти виробляються для подальшого обміну на ринку з такими головними рисами:

 • розвинутий поділ праці;
 • економічна відокремленість суб\'єктів;
 • еквівалентність обміну;
 • використання грошей, тобто платність відносин;
 • наявність конкуренції.

Товарне виробництво можливо класифікувати за певними критеріями:

 1. За фактом використання грошей:
 • бартерне, тобто з прямим обміном товарів без посередництва грошового еквіваленту;
 • грошове тобто за обов\'язковою участю грошей.
 1. За складністю:
 • просте з поєднанням однією особою функцій виробника і власника, тобто без використання найманого труда при перевазі ручної праці;
 • підприємницьке з обов\'язковим залученням найманих робітників при значному розвитку інших чинників виробництва.
 1. За номенклатурою продукції:
 • зі стабільною номенклатурою при слабкому технологічному розвитку;
 • зі змінною номенклатурою при постійному оновлюванні технологій.

Товарне виробництво має довготривалу історію, проходить певні етапи

розвитку. Найвищою формою існування товарного господарства є ринкова система.

У сучасній науковій літературі, у політичних і законодавчих документах поняття "ринкове господарство" нерідко ототожнюють з такими поняттями, як "ринок", "ринкова економіка", "ринкова організація виробництва".

Ці поняття в цілому можна використовувати як тотожні для економічних систем, господарська діяльність яких ґрунтується на конкуренції.

В економічній системі ринкове господарство, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, які відбивають збалансування попиту і пропозиції, рівновагу вигоди для господарських суб\'єктів; з другого — воно генерує безперервність процесу відтворення, його цілісність. Виходячи з останнього, ринок є складовою, компонентом ринкового господарства. Ринкова економіка — це сфера прояву і відтворення відносин товарного виробництва.

Ринок є механізмом, за допомогою якого товарно-грошові відносини перманентно виявляються у господарському житті. Формуючи конкурентне середовище, ринок є ефективним організатором товарного виробництва.

Ринок як спосіб організації товарного виробництва можна зобразити у вигляді схеми, наведеної на рис. 2.

Схема ринкової економіки

Рис.2 - Схема ринкової економіки

Ринкова економіка передбачає необхідність чітких відповідей на запитання:

Що і в якому обсязі виробляти?

Які будуть витрати виробництва?

Для кого призначена вироблювана продукція?

Який життєвий цикл виробленого товару?

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Характеристика товарного виробництва.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -